Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Nya bidrag för ökad rörlighet

Nya bidrag för ökad rörlighet
Ökad rörlighet mellan akademi och näringsliv kan ge upphov till ny kunskap, nya idéer till produkter och tjänster samt värdefulla personliga nätverk. Nu är det inte alltid så enkelt att byta arbetsplats en period, även om man vill. För att underlätta ett ökat utbyte mellan lärosäte och industri har SSF ett program kallat Strategisk mobilitet där nya bidrag nu har beviljats.