Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Nya utlysningar – Ingvar Carlson Award och Industridoktorand

SSF satsar 48 miljoner kronor på en ny omgång av Ingvar Carlson Award. Programmet ges för sjunde gången och riktar sig till postdoktorer som återvänder från utlandet och vill starta upp forskningsverksamhet i Sverige. Målsättningen är att underlätta övergången mellan postdoktorala studier och uppbyggnaden av en oberoende forskningsenhet.

Pengarna kommer att fördelas på tolv bidrag, fyra miljoner kronor vardera under en treårsperiod. Bidraget inkluderar ett personligt stipendium på 60 000 kr. Övriga pengar ska användas till att sätta samman en forskargrupp. I programmet ingår en obligatorisk ledarskapsutbildning.

Sista ansökningsdag är den 22 september 2016, kl 14:00
För ytterligare information kontakta:
Forskningshandläggare Henryk Wos, henryk.wos@strategiska.se, 073- 358 16 71

 

SSF satsar på Industridoktorander

För att stödja behovsdriven forskning av högsta klass satsar SSF 30 miljoner kronor på Industridoktorander. Bidraget löper under fyra till fem år och ska resultera i en doktorsexamen.

SSF ska stödja samverkan mellan akademin och näringslivet och verka för ökad rörlighet mellan de två. Att satsa på Industridoktorander med erfarenhet från båda världarna är ett bra sätt att uppfylla denna uppgift. Programmet är en viktig pusselbit för att strategiskt utveckla kunskapsutbytet mellan akademi och företag/klinik. Målet är att få fler kontaktytor och höja kompetensen både inom företag, akademin och i samhället som helhet.

SSF räknar med att bevilja tolv projekt, två och en halv miljoner kronor vardera. Industridoktoranden ska under bidragsperioden bedriva forskning inom de områden SSF finansierar, det vill säga naturvetenskap, teknik och medicin. Pengarna ska täcka medel för forskning och egen forskarutbildning för industridoktoranden. Doktoranden ska vara till minst 80 procent anställd vid ett företag och ha två handledare, en vid lärosätet och en vid företaget.

Sista ansökningsdag är den 23 augusti 2016, kl 14.00. Tidigaste projektstart kan beräknas till den 1 januari 2017.
För ytterligare information kontakta:
Forskningshandläggare Mattias Lundberg, mattias.lundberg@strategiska.setel 073-35816 78

 

 Mer information och fullständiga utlysningstexter finns på SSF:s hemsida, strategiska.se

Hämta Pressmeddelandet här!