Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Sök 60 Mkr till SSF:s centrum för 6G satellitkommunikation!

Nästa generation mobilsystem, 6G, är under utveckling och i och med det integreras kommunikation via satelliter i rymden. Sverige måste satsa på den nya tekniken för att fortsätta vara ett världsledande land inom mobila telekommunikationssystem. Därför avsätter SSF 60 miljoner kronor till ett multidisciplinärt forskningscentrum ”MRC – 6G Satellite Communication (6GSAT)”

Idag har Sverigebaserad industri en unik position i världen med sitt helhetsgrepp inom forskning, utveckling och produktion av komplexa mobilsystem. Det är av stort strategiskt värde att säkra ett fortsatt svenskt globalt ledarskap inom mobil kommunikation.

Sverige har också en mycket stark internationell position inom rymdsektorn, med allt fler och större rymdbolag. När det nu ställs nya krav på ständig och robust telekommunikation, oberoende av position och situation, blir rymdteknologi och satellitkommunikation alltmer centralt. Complementary NTN (Non-Terrestrial Network, det vill säga satellitkommunikation) stödjer då de vanliga jordbundna nätverken med sina speciella egenskaper, vilket möjliggör uppkoppling för helt nya användargrupper.

Centrumets forskningsområde ska vara energieffektiv integrering av mobil kommunikation och rymdbaserad satellitkommunikation. Exempel på forskningsfrågor är arkitektur för beräkning, datahantering och AI samt robust och säker IoT for Satellites.

Centrumet är det femte i SSF:s pågående satsning på Multidisciplinära forskningscentrum (MRC). Syftet är att stimulera till multidisciplinär forskning mellan akademi, forskningsinstitut, industri och samhälle för vassare resultat och snabbare tillämpning. Det ska också bidra till att placera Sverige i en ledande position internationellt inom forskningsfältet. Ansökan ska tydligt beskriva multidisciplinäriteten i förslaget, vilka kompetenser och tekniker som ska användas och vilka kunskapsluckor som kommer att fyllas.

Hämta utlysningstexten här!

Hämta pressmeddelandet här!

Sista ansökningsdag är 3 juni 2024 kl 14:00. Projektstart är 1 januari 2025.

För ytterligare information kontakta:

Forskningssekreterare Jonas Bjarne, jonas.bjarne@strategiska.se, 08-505 81 673

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, 08-505 816 65