Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Sök bidrag för SSF Industriell postdoktor!

Stiftelsen för Strategisk Forskning satsar 10 miljoner kronor i en ny utlysning: SSF Industriell postdoktor (SSF IPD)! Bidraget ska finansiera forskningen för en forskare med en högst fem år gammal doktorsexamen.

Syftet med programmet är att bidra till behovsdriven excellent forskning inom SSF:s verksamhetsområden, naturvetenskap, teknik eller medicin. Det ska även främja korsbefruktning mellan akademi och näringsliv och bidra till utbildning av strategiskt relevanta industriforskare.

– Vårt industriinriktade program skapar en strategisk rörlighet av nydisputerade forskare till industrin som ger både innovationer och nya upptäckter, säger Lars Hultman, vd för SSF.

Forskaren ska ha en minst 50-procentig anställning vid en högskola eller ett universitet där också hälften av forskningen ska ske. Resterande forskning ska ske på företaget och vara kopplad till deras forsknings- och utvecklingsaktiviteter.

Bidraget omfattar en period på ett till tre år. SSF har för avsikt att finansiera högst 10 projekt om max 1,5 miljoner kronor vardera (inklusive indirekta kostnader), och ska samfinansieras till minst 30 procent av industrin.

Sista ansökningsdag är den 12 september 2023 kl 14:00.

Hämta utlysningstexten här!

Projektet ska starta någon gång mellan den 1 januari och 30 juni 2024.

 

För ytterligare information kontakta:

Forskningssekreterare Johan Nilsson, johan.nilsson@strategiska.se, 08 – 505 816 74

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se,  08-505 816 65