Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Sök bidrag för Strategisk mobilitet

För tionde året i rad utlyser Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) bidrag för Strategisk Mobilitet. Programmet förenklar för forskare från industrin eller akademin att arbeta hos den andra parten under en period genom att finansiera lönekostnaden för den som byter. Bidraget kan sökas av forskare från både industri och akademi för att finansiera ett angeläget projekt. Strategisk Mobilitet främjar därmed utbyte och samverkan mellan universitet, högskola och näringsliv och skapar rörlighet mellan olika sektorer. Nya forskningsrön når ut i samhället tidigare och kompetens från olika områden kommer till sin fulla nytta.

Nytt för i år att SSF samarbetar med IUC Sverige (Industriella Utvecklingscentra) för att nå ut till mindre och mellanstora företag runt om i Sverige.

Varje år avsätter SSF ungefär 15 miljoner kronor till Strategisk Mobilitet, vilket brukar räcka till lika många bidrag. Bidraget finansierar mellan fyra och tolv månaders forskning, som även kan förläggas på deltid, med den förlängning av projektet som det ger upphov till.

Stiftelsen för strategisk forskning hoppas att fler små- och medelstora företag, (SME), ska få upp ögonen för de möjligheter som Strategisk Mobilitet ger. Därför har man vänt sig till IUC Sverige som via sitt nätverk arbetar med SME företagen runt om i Sverige och identifierar lämpliga företag för utlysningen. Många mindre företag är idag ledande innovatörer som snabbt tar till och använder sig av nya rön och ny kunskap i sin verksamhet. Med hjälp av en gästforskare på plats kan produkten eller tjänsten förbättras ytterligare och företaget därigenom öka sin konkurrenskraft.

Besök SSF:s hemsida www.strategiska.se eller kontakta Joakim Amorim om du vill veta mer.

Sista ansökningsdag är den 14 september 2016. Vilka som får bidrag beslutas av styrelsen under senhösten och projekten kan starta från januari 2017.

Besök IUC Sveriges hemsida: www.iuc.se och läs mer om deras verksamhet.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, tel  073 – 358 16 65

Kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@strategiska.se, tel 073 – 358 16 68
 

Hämta pressmeddelandet här!

 

Sagt om Strategisk mobilitet

ellen

– Jag fick pengar av SSF för att gästforska hos Scania. Det gav mig möjlighet att djupdyka i ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat.
Jag hoppas kunna hitta ett sätt att förlänga livslängden för Scanias axialglidlager. Allt jag lär mig under projektet kommer jag kunna använda både i min framtida forskning och i min undervisning vid KTH.

Ellen Bergseth forskar vid KTH kring friktion, nötning och smörjning.
Hon fick 2015 ett bidrag för Strategisk Mobilitet som finansierar hennes forskningstjänst under samarbetet med Scania.

Jan

– Vi fick pengar av SSF för att genomföra ett projekt i samarbete med DeLaval och Sveriges Lantbruksuniversitet. Jag längtade tillbaka till forskarvärlden och tack vare bidraget kan jag under en tid arbeta mer med forskningen igen. Jag vill hitta lösningar på de tekniska och biologiska utmaningar som den svenska mjölkindustrin står inför.

Jan Olofsson arbetar med mjölkproduktion och fick bidraget för Strategisk Mobilitet under 2015. Bidraget bekostar två års gästforskning på DeLaval och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Gustaf

– Jag har fått chansen att återvända till universitetet för att forska kring nya tillämpningsmöjligheter för Mycronics produkter. Nu blir jag en slags kunskapsambassadör mellan universitetet och företaget. Från Mycronic har jag med mig driv och resultatinriktning, medan tiden på Chalmers låter mig gå till botten med saker för att förstå hur de fungerar. Med hjälp av pengarna från SSF får vi chansen att hitta lösningar på våra kunders framtida problem redan nu.

Gustaf Mårtensson arbetar vanligtvis med fysikaliska egenskaper hos nya elektroniska material på Mycronic. Bidraget från SSF finansierar ett tvåårigt samarbete mellan Chalmers och Mycronic. 

Johanne

– Det känns som att jag har fått mitt första riktiga jobb. Jag tar med mig praktiska exempel tillbaka till min undervisning. Jag får också bekanta mig med en annan typ av ledarskap i industrin, vilket är bra för min personliga utveckling. Tack vare anslaget har vi på universitetet kunnat fördjupa vårt samarbete med Gestamp Hardtech. De får tillgång till LTU:s laboratorieutrustning samtidigt som LTU knyter kontakter med näringslivet. Alla tjänar på samarbetet.

Johanne Mouzon är materialforskare vid Luleå tekniska universitet. Bidraget för Strategisk Mobilitet finansierar två års forskning på halvtid.