Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Sök Lise Meitner bidrag för israeliskt-svenskt forskningssamarbete

I ett samarbete mellan Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, och Israels departement för innovation, vetenskap och teknik, MOST, finns nu möjlighet att söka bidrag i det gemensamma programmet ”Lise Meitner Grants for Israeli-Swedish research collaboration”. 

50 miljoner kronor (hälften var från finansiärerna) satsas på tillämpade forskningsprojekt som involverar grupper i Israel och Sverige av högsta internationella vetenskapliga standard. Syftet är att bygga vidare på de båda ländernas starka position inom forskning och innovation och att skapa nätverk, vilket i sin tur kan ge spridningseffekter till andra aktörer inom akademin och industrin.

Totalt åtta projekt kommer att beviljas bidrag som ska användas för gemensam forskning, seminarier, konferenser, workshops och utbyte av individer mellan de ansökande grupperna under en femårsperiod. Utlysningen är öppen för tillämpad forskning inom följande områden:

·         Vetenskap och teknik inom marin- och rymdområdet

·         Produktion, lagring och omvandling av vatten och energi

·         Molekylärbiologi, bioteknik, läkemedel

·         Programvara, kommunikation och internet, autonoma fordon

·         Avancerade material för sensorer, elektronik och optoelektronik

·         Hållbara och miljövänliga material / Grön kemi

Den israeliska och den svenska huvudprojektledare ska lämna in en gemensam, identisk ansökan som beskriver det föreslagna forskningssamarbetet, projektdeltagarna och budget. Den israeliska projektledaren lämnar ansökan till MOST och den svenska till SSF. Ansökan ska skrivas på engelska och sista ansökningsdag är den 21 februari 2022 kl. 14:00.

Hämta utlysningen för Lise Meitner Grants for Israeli-Swedish research collaboration här!

Hämta pressmeddelandet för Lise Meitner Grants for Israeli-Swedish research collaboration här!

För ytterligare information, kontakta:

Forskningssekreterare Gergana Hamberg, gergana.hamberg@strategiska.se, 08-505 816 76

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, 08-505 816 65