Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Sök SSF Industridoktorand 2024!

SSF satsar 39 miljoner kronor på forskning och forskarutbildning för 12 industridoktorander. Utlysningens mål är att stärka samarbetet mellan akademi och näringsliv. Bidraget ska resultera i en doktorsexamen.

Syftet med programmet är att bidra till excellent forskning inom de områden SSF finansierar: naturvetenskap, teknik och medicin. Gemensamma doktorander mellan industri och lärosäte ökar samarbetet mellan sektorerna, driver fram innovationer, samtidigt som doktorer med hög attraktionskraft för svensk industri examineras.

Satsningen gäller personer som ännu inte är antagna till forskarutbildning. Doktoranden ska under bidragsperioden bedriva forskning och vara till minst 80 procent anställd vid ett företag, samt ha två handledare, en vid lärosätet och en vid företaget. Lärosätet måste vara svenskt.

Huvudsökande är handledare för doktoranden vid lärosätet. Medsökande är handledare på företaget. I definitionen av företag ingår också sjukhus för att täcka in medicinsk/klinisk forskning.

Sista ansökningsdag är den 21 maj 2024 kl. 14:00.

Projektet ska starta någon gång mellan den 1 januari och 30 juni 2025.

Hämta utlysningen här!

Hämta pressmeddelandet här!

För ytterligare information kontakta:

Forskningssekreterare Mattias Lundberg, mattias.lundberg@strategiska.se,

08 – 505 816 78

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, +46 8 505 816 65