Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Sök till SSF Industridoktorand 2021!

Samarbete mellan industri och akademi är viktigt för spridning av kunskap och teknik i samhället. Därför satsar Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, 30 miljoner kronor på industridoktorander. Bidraget löper under utbildningstiden för doktoranderna och ska resultera i en doktorsexamen.

Syftet med programmet är att bidra till behovsdriven forskning på högsta nivå inom de områden SSF finansierar: naturvetenskap, teknik och medicin. Forskningen ska också främja korsbefruktning mellan akademi och industri och bidra till utbildningen av doktorander inom för Sverige strategiskt relevanta och konkurrenskraftiga områden.

–       SSF:s industridoktorandprogram är nu inne på åttonde året och möter stor uppskattning från både forskare och berörda sektorer, säger Lars Hultman, vd för stiftelsen.

SSF räknar med att bevilja 12 projekt, med upp till 2,5 miljoner kronor vardera. Satsningen gäller personer som ännu inte är antagna till forskarutbildning. Doktoranden ska under bidragsperioden bedriva forskning och vara till minst 80 procent anställd vid ett företag, samt ha två handledare, en vid lärosätet och en vid företaget. Pengarna ska täcka medel för forskning och forskarutbildning. Lärosätet måste vara svenskt.

Sista ansökningsdag är den 25 maj 2021 kl 14:00.

Tidigaste projektstart planeras till den 1 december 2021, och ej senare än 30 juni 2022.

Hämta utlysningen här!

Hämta pressmeddelandet här!

För ytterligare information kontakta:

Forskningssekreterare Åsa Jansson, asa.jansson@strategiska.se, 073-358 16 72

Kommunikationschef Sofie Pehrsson, sofie.pehrsson@strategiska.se, 073-358 16 67