Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

SSF finansierar tolv industridoktorander

SSF har ett årligt återkommande program för industridoktorander. I år får tolv projekt finansiering, alla med 2,5 miljoner vardera under fem år. Det beräknas stå för hälften av kostnaderna för doktoranden. Satsningen gäller personer som ännu inte är antagna till forskarutbildning.

SSF:s program för industridoktorander har pågått sen 2014 och hitintills har 84 doktorander finansierats. Successivt disputerar de och ger svensk konkurrenskraft ett kompetenstillskott.

I år samsas projekt om allt från datadrivet underhåll i kraftnät till hur små proteiner kan kombineras med antikroppar för immunterapi, solcellsdrivna sensorer med lång livslängd, benförankrade hörselimplantat, bättre antenner och miljövänliga rengöringsmetoder. Andra projekt handlar om precisionsmedicin, nya material som ger produkter som solceller och hårdmetall bättre prestanda och som är mer miljövänliga än dagens. Sammantaget ger de olika projekten en bra bild av vart teknikutvecklingen är på väg.

Notera att sökande som beviljas medel är handledare vid lärosätet. En handledare ska också finnas vid företaget där doktorandprojektet ska utföras.

Följande handledare beviljas medel för doktorand:

Projektitel svenska

Företag

Handledare

Brottmekanisk modell för belagda hårdmetallskär

AB Sandvik Coromant

Jonas Faleskog, KTH

SLAM: Självövervakande inlärning för prediktivt underhåll

ABB Power Grids

Ning Xiong, MDH

Immunterapi mot cancer med hjälp av affibodies

Affibody AB

Mikael Karlsson, KI

AI-guidad design för cykliska peptidläkemedel

Astra Zeneca

Florian David, Chalmers

Stabila organiska solceller för IoT applikationer

Epishine AB

Feng Gao, LiU

Begränsad förstärkningslärande för nätverkskontroll

Ericsson

Jana Tumova, KTH

Ny terapeutik med robusta C1 foto-linchpins

AstraZeneca

Abraham Mendoza, SU

Hydrotroper i rengöringsformuleringar

Nouryon

Romain Bordes, Chalmers

Ett nytt koncept för benförankrat hörselimplantat

Oticon Medical AB

Anders Palmquist, GU

Interoperabilitet mellan antenner på stora plattformar

Saab AB

Lars Jonsson, KTH

Effektiv visuell dataanalys inom klinisk genomik

Sectra AB

Anders Ynnerman, LiU

Tidig diagnos av Alzheimers sjukdom med neurala nätverk

Syntronic AB

Joana Pereira, KI

Hämta PM- 12 industridoktorander