Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

SSF finansierar tolv nya industridoktorander

När man tittar på projekten framgår vad som är på gång i industrin. Sakernas internet och autonoma system tar fart och det krävs tillförlitliga, smarta och energisnåla sensorer och kringsystem. Det behövs också nya säkerhetslösningar, som algoritmer för kryptering. En annan tydlig trend bland årets projekt är att läkemedelssektorn förfinar och anpassar sina processer med system för realtidsövervakning, individualiserad medicinering och kontrollerad frisättning av läkemedel.

Årets projekt spänner från livsvetenskap till rent tekniska som kryptosäkra algoritmer för kvantdatorer, självlärande algoritmer i 5G-nät, ultra-hög tillförlitlighet i cyberfysiska system eller att utveckla billiga, energisnåla och tillförlitliga fiberoptiska sändare och mottagare. Ett projekt får medel för att utveckla nytt kärnbränsle som kan förbättra ekonomin i svenska kärnkraftverk och bli en exportprodukt. Lika framtidsinriktat är projektet som vill ta fram en miljövänlig ytbeläggning för effektivare sågning av trä.

Att förbättra metod, precision och process kring läkemedelstillverkning är temat för flera projekt. Det är angeläget då individanpassade läkemedel kräver en modernisering av tillverkningsprocesserna. Här handlar det om att utveckla en terahertzsensor för beröringsfri avkänning och realtidsstyrning vid tillverkning av läkemedel och kristallografi för att screena läkemedelsföreningar. Det kan även gälla förbättrad konstrast vid röntgenanalys av mjuk vävnad, nya testmetoder för sårläkning eller läkemedel som kan frisätta läkemedelssubstanser mera effektivt. Mer rent medicinskt inriktat är projektet för nya terapeutiska möjligheter vid behandling av levercancer.

– Med årets industridoktorander finansierar nu SSF totalt 48 stycken. Vår injektion ger avtryck i näringslivet och vi gläds åt det ökade utbytet mellan högskola, företag samt vård- och hälsosektorn, säger Lars Hultman, vd för SSF.

Följande projekt beviljas bidrag som löper under fem år med totalt 2,5 miljoner kronor.

Vetenskaplig handledare

Projekttitel

Lärosäte

Företag

Martin Bech

Mikro-tomografi med röntgen faskontrast

LU

Excillum AB

Christel Bergström

Kombinationstabletter för bättre sjukdomsbehandling

UU

Recipharm OT Chemistry

Gisela Brändén

En ny metod för att hitta lovande läkemedelsmolekyler

GU

Astra Zeneca

Marica Ericson

Hudtillväxt och sårläkning -nya testmetoder

GU

Medibiome AB

Carlo Fischione

Inlärningsbaserad hårdvarudesign för 5G

KTH

Ericsson

Hans Högberg

En miljövänlig beläggning för effektivare sågning av trä

LiU

Husqvarna

Thomas Johansson

Krypto när kvantdatorer existerar

LU

Advenica

Ramin Massoumi

Cyclofiliners betydelse för levercancer

LU

Neurivive Pharmaceutical AB

Pär Olsson

Olyckstoleranta kärnkraftsbränslen

KTH

Westinghouse Electric Sweden

Marina Petrova

Ultra-hög tillförlitlighet och motståndskraft i CPS

KTH

Ericsson

Sergei Popov

Sändare och mottagare för höghastighetskommunikation

KTH

Finisar Sweden AB

Jan Stake

Terahertzteknik för tillverkning av moderna läkemedel

Chalmers

Astra Zeneca

Förkortningar:

GU – Göteborgs universitet    LiU – Linköpings universitet   LU – Lunds universitet

UU – Uppsala universitet

 

 

För ytterligare information kontakta:

Forskningshandläggare Mattias Lundberg, mattias.lundberg@strategiska.se tel  08 – 505 816 78

Kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@strategiska.se tel 073 – 358 16 68