Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

SSF Food, Feed and Forest – här är projekten som får bidrag

Fyra projekt i utlysningen om bioteknik och växtförädling – mat, foder och skogsprodukter (SSF Food, Feed and Forest) får dela på 120 miljoner kronor. Utlysningen är en multidisciplinär bioteknisk satsning med inriktning mot växtförädling med det långsiktiga målet att öka svensk självförsörjning och export, samt minska vår klimatpåverkan.

Följande projekt får 5 års finansiering:

Sökande Projekt Bidrag (kr)
María Rosario García-Gil, Sveriges lantbruks-universitet, SLU Landscape Breeding: Ett nytt paradigm inom skogens skötsel 34 000 000
Elton Hudson, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Livsmedelsingredienser från CO2 med mikrobiella konsortier 29 000 000
Stefan Jansson, Umeå universitet, UmU Träd som växer bättre 28 000 000
Ove Nilsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Nya molekylära metoder för snabb trädförädling 29 000 000

 

María Rosario García-Gils projekt handlar om att utveckla ett digitalt skogsförädlingsverktyg som ska maximera tillväxt, stamkvalitet och trädens hälsa, samtidigt som nyckelbiotoper kan sparas för att bevara den biologiska mångfalden.

Elton Hudsons projekt vill framställa viktiga livsmedelstillsatser som kan ersätta till exempel kokosnöts- eller palmolja som har stor miljöpåverkan. I processen kommer forskarna bland annat att använda koldioxid, avfall från skogsindustrierna och jäst.

Stefan Jansson använder bioteknik för att förbättra fotosyntesen och optimera trädens kväveupptag. Målet är att skapa mer lönsamma och hållbara planteringar av lövträd, genom att träden fångar in mer koldioxid och har en bättre kvävebalans.

Ove Nilsson vill öka tillväxttakten och förbättra motståndskraften mot sjukdomar för gran. Detta ska bland annat göras genom att korta trädens ungdomstid och få dem att sätta kottar tidigare.

Hämta pressmeddelandet här!

För ytterligare information kontakta:

Forskningssekreterare Åsa Jansson, asa.jansson@strategiska.se, 073-358 16 72

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, 073- 358 16 67