Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

SSF har utsett framtidens forskningsledare

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) har efter ett flertal urvalsprocesser valt ut arton unga forskare som, i tuff konkurrens, beviljas 180 miljoner kronor, jämnt fördelade på samtliga kandidater.

Anslagen avser att fungera som forskningsbidrag under de kommande fem åren av forskarnas vetenskapliga arbete vid ett svenskt universitet eller högskola. Karolinska Institutet, med fem forskare som fått ansökningar beviljade, är det universitet som erhållit det totalt sett största anslaget.

Stiftelsen för Strategisk Forskning har som ändamål att stödja naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning i Sverige. I linje med dessa stadgar har Stiftelsen utarbetat ett program, ”Framtidens Forskningsledare”, för att lyfta unga forskare med potential och ambition att bli Sveriges framtida ledare inom akademisk och/eller industriell forskning. De arton forskare som nu tilldelas forskningsstöd fördelas över: Livsvetenskaper (8 st), Informationsteknik och tillämpad matematik (3 st), Elektronik och fotonik (2 st), Materialvetenskap och teknik (1 st), Bioteknik och teknik för livsvetenskaperna (4 st),

– SSF verkar för att främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av internationell klass i Sverige. Vi gläds därför åt att kunna ge forskningsbidrag till dessa unga forskare som utsetts till årets kandidater. Samtliga kandidater har visat enastående kapacitet och de kommer att ha stor betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft, säger Lars Rask, vd för SSF.

Följande kandidater har beviljats finansiering:
 • Sonja Buchegger, PhD, Kungliga Tekniska högskolan.
  ”Skydd av personlig information för sociala nätverk”
 • Carlota Canalis, PhD, Kungliga Tekniska högskolan
  ”Nanostrukturerade ferroelektriska material”
 • Marie Dacke, PhD, Lunds universitet
  ”Biomimetik- synstyrd flygkontroll”
 • Alexander Dmitriev, PhD, Chalmers
  ”Sveptunnelnanoplasmonik”
 • Johan Elf, Ass. Prof, Uppsala universitet
  ”Ny teknologi för intracellulär biofysik”
 • Daniel Fällman, Ass. Prof, Umeå universitet
  ”Design av engagerande informationsteknik”
 • Martin Högbom, PhD, Stockholms universitet
  ”Membranproteiner: strukturbiologi och ny teknologi”
 • Tobias Larsson, Ass. Prof, Karolinska Institutet
  ”Framtagande av nya behandlingar vid kardiorenal sjukdom”
 • Arne Lindqvist, PhD, Karolinska Institutet
  ”Dynamiken under återhämtning från DNA-skada”
 • Richard Lundmark, PhD, Umeå universitet
  ”System för cellulärt upptag”
 • Johan Malmström, Ass. Prof, Lunds universitet
  ”Genom och proteomanalys av bakteriellvirulens”
 • Johan Mauritsson, Ass. Prof, Lunds universitet
  ”Attofysik med flerfärgsfält”
 • Peter Nilsson, PhD, Linköpings universitet
  ”Multifunktionella verktyg för diagnos och terapi”
 • Thomas Nolte, Ass. Prof, Mälardalens högskola
  ”Förutsägbara inbyggda mjukvarusystem”
 • Anders Nordström, PhD, Karolinska Institutet
  ”Kinetisk Metabolomik: Inom Tidig Utvecklingsfas av Läkemedel”
 • Rickard Sandberg, PhD, Karolinska Institutet
  ”Anatomin hos ett genuttrycksprogram”
 • Camilla Svensson, PhD, Karolinska Institutet
  ”Artrit och kronisk värk: nya modeller och angreppspunkter”
 • Sebastian Westenhoff, PhD, Göteborgsuniversitet
  ”Strukturdynamik av molekylära reaktioner”

– Att bedriva forskning innebär en ständig jakt på ekonomiska medel. När SSF meddelade att jag blivit en av de arton utvalda forskarna blev jag jätteglad. Finansieringen innebär att jag kan fokusera på mitt arbete och betyder dessutom att stiftelsen tror på min ambition och personliga förutsättningar för att utveckla forskningen, säger Camilla Svensson, PhD, Karolinska institutet.

Bredden på ansökningarnas specifika forskningsområden har varit lika påtaglig som skillnaderna i kandidaternas tidigare erfarenheter. Likaså är de beviljade anslagen spridda brett rent geografiskt. Fördelningen mellan landets lärosäten gällande beviljade anslag är som följer: Karolinska Institutet (5st), Lunds universitet(3st), Kungliga Tekniska högskolan (2st), Umeåuniversitet (2st), Chalmers(1st), Göteborgs universitet (1st), Linköpings universitet (1st), Mälardalens högskola (1st), Stockholms universitet (1st) och Uppsala universitet (1st).

Ledarskapsutbildning

De unga forskare som beviljats medel från ”Framtidens Forskningsledare” åtar sig att delta i en ledarskapsutbildning. Tillsammans bildar kandidaterna en kraftfull grupp som kan utveckla idéer och skapa förutsättningar för att leda framtida forskning.

Närmare upplysningar

Lars Rask, verkställande direktör SSF, tel. 073-358 16 77
E-post: lars.rask@strategiska.se

Mikael Gröning, forskningssekreterare, tel. 08-505 816 76
E-post: mikael.groning@strategiska.se