Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

SSF hjälper forskare att söka EU-bidrag i Horisont Europa

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) ska stödja svenska forskare i arbetet med att söka EU-bidrag i programmet Horisont Europa (HEU), EU:s ramprogram för forskning och innovation.  Genom utlysningen ”SSF: EU Horisont Europa ansökningsstöd – en hävstång för svensk forskning”, avsätter stiftelsen 10 miljoner kronor för sökande som redan har pågående SSF-projekt eller har avslutat sådana projekt efter januari 2018.

Bidraget kan sökas av personer som är huvudprojektledare eller medsökande i SSF:s rambidrag, strategiska center (till exempel IRC och ARC) eller något av de individuella programmen Ingvar Carlson Award (ICA), Framtidens Forskningsledare (FFL) och Reserach Infrastructure Fellows (RIF). Det innebär att omkring 700 forskare har möjligheten att söka utlysningen. Utvalda projekt kommer att tilldelas bidrag på 300 000 till 500 000 kronor beroende av den sökandes roll i det föreslagna HEU-projektet. 

SSF ska enligt sina stadgar främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella standard och av betydelse för utvecklingen av Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Dessutom ska stiftelsen etablera internationella nätverk och främja rörlighet internationellt.  Målet med utlysning är att fler svenska forskare ska ta del av EU: s forskningsprogram Horisont Europa och samtidigt ge svensk forskning större inflytande internationellt.

Sista ansökningsdag är den 17 maj 2021 kl 14:00.

Utvärderingsresultat förväntas inom en månad efter deadline.

I tillägg ändrar samtidigt SSF sina allmänna villkor för alla projekt som får bidrag över 5 miljoner kronor av stiftelsen. Det är nu tillåtet att använda upp till 500 000 kronor av SSF-bidraget till arbetet med ansökningar till HEU. Bidragstagaren behöver inte i förväg kontakta SSF för godkännande, utan rapporterar om detta i årsrapporten.

Hämta utlysningstexten här!

Hämta pressmeddelandet här!

För ytterligare information kontakta:

Forskningssekreterare Jonas Bjarne, jonas.bjarne@strategiska.se, 073 – 358 16 73

Kommunikationschef Sofie Pehrsson, sofie.pehrsson@strategiska.se, 073-358 16 67