Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Dags att söka bidrag för instrument-, teknik- och metodutveckling

Nu är det snart dags att lämna in ansökan till ”SSF Projekt för instrument-, teknik- och metodutveckling”. Teknikutveckling är nödvändigt för konkurrenskraftig forskning och industrialisering. Ändå saknas det oftast direkt offentlig finansiering. SSF satsar därför 240 miljoner kronor i denna nationella utlysning.

Innovativa forskare och forskningsingenjörer som utvecklar nya processer och tekniker måste få de resurser som krävs för att kunna utveckla verktyg som för forskningen framåt. Det nyinstiftade SSF-programmet uppmuntrar den utvecklingen och främjar samtidigt karriärvägar för specialister som vill jobba tillsammans med akademin, industrin och hälsovården.

– Sverige behöver bli bättre på att hitta och uppmuntra idéer som leder till uppfinningar och tekniska genombrott, säger Lars Hultman, vd för SSF. Då kan forskningen ta språng och nya marknader skapas. Det kan handla om att skapa helt nya instrument, ny metodutveckling eller nya tekniker. Den offentliga finansieringen av instrumentutveckling är idag mycket begränsad. Därför menar vi att SSF:s nya satsning har ett stort strategiskt värde för forskningen, fortsätter Lars Hultman.

Bidraget är främst riktat till individer som arbetar med att utveckla instrument, tekniker och metoder dvs bidraget är inte avsett för individer som har som huvudmål att producera forskning eller publikationer. Det finns många duktiga personer på lärosäten som utvecklar de verktyg som forskare använder – det är dessa personer som i första hand avses. Det ska uteslutande handla om utveckling med syfte på konkreta demonstrerbara resultat under tre års projekttid. Bidraget är inte avsett för stegvis utveckling av tekniker inom forskningsprojekt.

Stiftelsen räknar med att kunna finansiera ett fyrtiotal innovativa projekt inom utlysningen. Utvalda projekt kommer att stödjas med bidrag på upp till 8 miljoner kronor i tre år, inom motiverad projektbudget.  

Sista ansökningsdag är den 21 mars 2018, kl 14:00. Tidigast projektstart kommer att vara den 1 januari 2019.

Kontaktpersoner på SSF:

Mattias Lundberg, Forskningssekreterare, tel.: +46 8 505 81 678, e-mail: mattias.lundberg@strategiska.se

Programchef, Joakim Amorim, tel 073- 358 16 65,  joakim.amorim@strategiska.se,

Hämta utlysningstexten här!

Hämta presentationen från infomötet 15 januari här!