Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

SSF satsar 400 miljoner kronor på fyra uppmärksammade forskningsområden inom biovetenskaperna

Stiftelsens största forskningssatsning sedan 2005 prioriterar stora samhällsproblem.

Idag offentliggjorde Stiftelsen för Strategisk Forskning vilka forskare som får dela på stiftelsens mest omfattande forskningssatsning på många år. 400 miljoner kronor fördelas över fyra uppmärksammade områden där forskning på flera års sikt kan komma att lösa några av vår tids största hälso- och samhällsproblem.

Fokusområdena innefattar kampen mot antibiotikaresistens, utvecklingen av biomarkörer och modellsystem som på ett tidigt stadium ska kunna hjälpa forskarna att bedöma potentialen av nya läkemedelskandidater, ökad förståelse för miljöns betydelse för geners effekter på hälsan samt utvecklingen av metoder för att bekämpa röta och andra parasiter som angriper träd och grödor.

– Vi står inför stora utmaningar framöver inom det medicinska området. Läkemedelsindustrin satsar inte på den tidiga utvecklingen av nya läkemedel i samma utsträckning som tidigare. Detta beror förmodligen på att många utvecklingsprojekt inte leder fram till kommersiella lösningar och att lönsamheten är alldeles för osäker i jämförelse med en fortsatt satsning på utveckling av redan etablerade läkemedel. Det är därför av stor strategisk vikt att fler aktörer än läkemedelsindustrin satsar resurser på grundforskning inom dessa områden, säger Lars Rask, vd för SSF.

Rambidragen om 400 miljoner kronor fördelas enligt nedan:

Modeller och biomarkörer för utvecklingen av nya läkemedel– totalt 207 miljoner

35 miljoner
Lars Klareskog, Prediktiva modeller inom inflammatoriska sjukdomar, Karolinska Institutet

35 miljoner
Jan Nilsson, Utveckling av immunologisk kardiovaskulär terapi, Lunds universitet

34 miljoner
Dan Andersson, Strategier för antibiotikautveckling som minskar resistens, Uppsala universitet

33 miljoner
Thomas Perlmann, Parkinson-modeller för translationell forskning, Karolinska Institutet

30 miljoner
Elias Arnér, Sel-taggade proteiner som nya biomarkörer vid PET avbildning, Karolinska Institutet

20 miljoner
Camilla Svensson, Kronisk smärta: från provrör till patient, Karolinska Institutet

20 miljoner
Ulf Landegren, Verktyg för diagnostik och läkemedelsutveckling vid cancer, Uppsala universitet

Epigenetiska mekanismer vid sjukdom – totalt 73 miljoner

33 miljoner
Juha Kere, Epigenetiska mekanismer i astma och allergi, Karolinska Institutet

20 miljoner
Johan Weigelt, Kemiska verktyg för att studera epigenetisk signalering, Karolinska Institutet

20 miljoner
Ann-Christine Syvänen, Mål och funktioner för DNA-metylering i akut leukemi, Uppsala universitet

Parasitresistenta träd och grödor – totalt 70 miljoner

30 miljoner
Jan Stenlid, Röta hos barrträd, Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala

20 miljoner
Stefan Jansson, Träds resistens mot parasiter, Umeå universitet

20 miljoner
Erik Andreasson, Bladmögelresistens i potatis, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp

Nya antibakteriella ämnen – naturlig immunitet– totalt 50 miljoner

30 miljoner
Gunnar C. Hansson, Tjocktarmens mukuslager som den första innate-barriären, Göteborg universitet

20 miljoner
Birgitta Agerberth, Inducering av kroppseget antibiotikum i infektionsbehandling, Karolinska Institutet

Bilaga: Sammanställning av de femton mottagarna och deras forskningsprojekt

Närmare upplysningar:

Lars Rask, verkställande direktör, 08-505 816 77, 073-358 16 77
Inger Florin, forskningssekreterare, 08-505 816 74, 073-358 16 74
Jan Fahleson, forskningssekreterare, 08-505 816 72, 073-358 16 72
Dennis Jacobsson, presskontakt Micael Bindefeld AB, 070 – 739 59 00