Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

SSF satsar 60 miljoner på centrum för komplexa cellulära system

Komplexa cellulära system, till exempel så kallade organoider, har blivit allt viktigare inom forskningen. De ger forskarna möjlighet att bättre förstå människans fysiologi, följa sjukdomsförlopp och förhindra sjukdom. Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser 60 miljoner kronor för bildandet av ett multidisciplinärt forskningscentrum för komplexa cellulära system.

Komplexa cellulära system består av olika celltyper som bygger upp 3d-modeller som efterliknar delar av mänsklig vävnad eller organ. Systemen ger bättre kopior än djurmodeller och traditionella cellkulturer, vilket gör forskningsresultaten mer tillförlitliga. Modellerna är också viktiga för att just ersätta, minska och förfina djurförsök, det vill säga, att uppnå 3R-principens mål (Replacement, Reduction and Refinement) som ingår i svensk lagstiftning och reglering av vetenskapliga djurförsök.

De komplexa cellulära systemen kan även ha stor betydelse inom precisionsmedicinens utveckling genom att använda en specifik patients celler för att undersöka vilka läkemedel som passar just den patienten bäst.

Centrumet ska bidra till att placera Sverige i en ledande position internationellt inom forskningsfältet. Ansökan ska tydligt beskriva multidisciplinäriteten i förslaget, vilka kompetenser och tekniker som ska användas och vilka kunskapsluckor som kommer att fyllas.

Den föreslagna forskningen måste ha en klar relevans för människors hälsa och vara en utveckling av nya komplexa cellulära modeller.

Centrumet är det fjärde i SSF:s pågående satsning på Multidisciplinära forskningscentra (MRC). Syftet är att stimulera till multidisciplinär forskning mellan akademi, forskningsinstitut, industri och samhälle för vassare resultat och snabbare tillämpning.

För mer information, hämta utlysningstexten här!

Hämta pressmeddelandet här! 

Sista ansökningsdag är 5 mars 2024 kl 14:00. Projektstart är den 1 januari 2025.

 

För ytterligare information kontakta:

Forskningssekreterare Johan Nilsson, johan.nilsson@strategiska.se, 08 – 505 81 674

Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, +46 8 505 816 65