Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

SSF satsar 60 miljoner på god hälsa

Att aktivt jobba för god hälsa kan hindra lidande och uppkomst av sjukdomar. Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser 60 miljoner kronor för bildandet av ett multidisciplinärt forskningscentrum för medicinsk primärprevention, MRC MedPrev.

Målet med MRC MedPrev är att förebygga sjukdom och att ge förutsättningar för ett hälsosammare liv och ökat välbefinnande för människor i alla åldrar. Då krävs det att sjukvården arbetar aktivt för att motverka sjukdom och hälsoproblem, snarare än att enbart fokusera på konsekvensen hos de redan påverkade.

Huvudarenan för medicinsk primärprevention i Sverige är primärvården. Ett aktivt forskningssamarbete mellan akademiska institutioner/sjukhus och primärvårdsenheter kommer därför att vara avgörande och underlätta det långsiktiga genomförandet av forskningsresultat från MRC MedPrev.

Ansökningar där majoriteten av de sökande representerar allmänmedicin och primärvård och där primärvården både på landsbygd och i tätort är representerad, kommer att prioriteras.

Medicinsk primärprevention inom utlysningen definieras som åtgärder och strategier som utifrån medicinsk vetenskap syftar till att förebygga sjukdomar och ohälsa. Föreslaget forskningscentrum kan till exempel fokusera på sjukdomar eller grupper av sjukdomar som uppfyller kriteriet att vara ett folkhälsoproblem, alltså sådana som drabbar minst en procent av befolkningen.

Jämlikhetsaspekter ska finnas med i planen för forskningen och resultaten ska kunna anpassas och implementeras på individnivå beroende av dennes hälsa, levnadsvillkor, kön, etnicitet och lokalisation.

Centrumet är det tredje i SSF:s satsning på Multidisciplinära forskningscentra (MRC), där de två tidigare centrumen inriktar sig på halvledarsystemdesign och utvinning och anrikning av sällsynta metaller. Syftet är att stimulera till multidisciplinär forskning mellan akademi, forskningsinstitut, industri och samhälle för vassare resultat och snabbare tillämpning.

SSF är en oberoende stiftelse som finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin.

Sista ansökningsdag är 4 september 2023 kl 14:00. Tidigaste projektstart är 1 juni 2024.

Hämta utlysningen här!

Hämta pressmeddelandet här!

För ytterligare information kontakta:

Forskningssekreterare Johan Nilsson, johan.nilsson@strategiska.se, 08 – 505 81 674

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, 08-505 816 65