Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

SSF satsar 60 miljoner på halvledarsystemdesign!

I utlysningen ”SSF Halvledarsystemdesign” avsätter Stiftelsen för Strategisk Forskning 60 miljoner kronor för att etablera ett centrum för forskning inom halvledardesign. Syftet är att stimulera multidisciplinär forskning mellan akademi, forskningsinstitut, industri och samhälle.

Halvledarbristen som uppstått på grund av pandemin och geopolitiska händelser kräver att Sverige med Europa gör sig mer självständiga med bland annat egen tillverkning. EU satsar dryga 40 miljarder Euro i ”The European Chips Act” som ska användas till forskning, utveckling, produktion och att skapa robusta leveranskedjor.

I Sverige finns ingen större produktion av halvledare, däremot avancerad utveckling och produktion av system där halvledare ingår som viktiga komponenter. Därför inriktas utlysningen ”SSF Halvledarsystemdesign” (SSF Semiconductor System Design) på optimal design av halvledare genom forskning, innovation, värdeskapande och produktdifferentiering. Forskningen ska innefatta en helhetssyn på halvledardesign, inkluderande flera designsteg (t.ex. chiplets, halvledar-IP-block, systemarkitektur, algoritmer, mjukvara) där även anpassning av designen till de slutliga systemprodukterna bör ingå.

Målet med centret är bidra till att Sverige ska bli en av de främsta länderna inom halvledardesign.

Centret är det första i SSF:s stora satsning på mångvetenskapliga forskningscenter (MRC – Multidisciplinary Research Centers) inom naturvetenskap, medicin och teknik. Det övergripande målet med forskningscentren är att samordna forskningsinsatser inom flera vetenskapliga kompetenser, var och en framstående inom sitt område, för att tillsammans bidra till att lösa stora samhällsproblem.

Sista ansökningsdag är den 1 november 2022 kl 14:00.

Beslut om bidrag tas i april 2023, med projektstart i juni 2023.

 

Hämta utlysningen ”SSF Halvledarsystemdesign” här!

Hämta pressmeddelandet här!

 

Kontaktpersoner:

Forskningssekreterare Jonas Bjarne, jonas.bjarne@strategiska.se, 08-505 816 73

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, 08-505 816 65