Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Spännande SSF-projekt med näringslivet

Tjugofyra spännande projekt som kommer att bidra till värdefull kunskapsuppbyggnad, nytta för samhället och utökat utbyte mellan akademin och näringslivet får finansiering av SSF. Totalt handlar det om 45 miljoner kronor inom de årliga programmen Strategisk mobilitet och Industridoktorand.

 

Strategisk mobilitet och Industridoktorand är båda årligt återkommande SSF-program. Syftet är att stimulera personrörlighet för att öka utbytet av kunskap och erfarenheter mellan akademi å ena sidan och industri och näringsliv å andra. 42 personer, 24 från akademi till näringsliv och 17 från näringsliv till akademi, sökte Strategisk mobilitet och 12 beviljas bidrag. Totalt fördelas 15 miljoner; varje bidrag täcker lönekostnaderna för sökande och ligger i de flesta fall på drygt 1 miljon per person. För industridoktorand var antalet sökande 59; även här beviljas 12 personer bidrag; i detta fall 2,5 miljoner kronor var under fem år.

 

–          Rörlighet mellan sektorer är viktigt för att överföra kunskap, både på individnivå och för företag och akademi. Därför är vi mycket glada att kunna stödja dessa 24 framåtsyftande projekt, säger Lars Hultman, vd för SSF.

 

Följande personer beviljas bidrag för Strategisk mobilitet 2016

Sökande

Projektnamn

Projektet utförs vid

Lei Ye, LU

Avancerad ytteknik

Obducat Technologies

Erik Hagersten, UU

Minneshierarki för stora datamängder

Oracle

Henrik P. Alfredsson, KTH

Minskat luftmotstånd på tunga lastbilar

Scania

Markus Broström, UmU

Materialinteraktioner i storskaliga kraftvärmeverk

Umeå Energi AB

Michael Fokine, KTH

Automatiserad bearbetning av optiska fibrer och glasfilament

Northlab Photonics AB

Jens Fransson, KTH

TRANSaCT – TRANsitionsScenarier inom Turbomaskiner

GKN Aerospace Sweden

Per Hallander, Saab AB

Pressformning av multilager komposit

KTH

Sally McKee, Chalmers

Framtida Primärminnessystem

Rambus Labs

Thomas Nolte, MDH

Kollaborativa moln-robotar

ABB

Levente Vitos, KTH

Högentropilegeringar för högteknologiska tillämpningar

Sandvik Coromant

Dierk Bormann, ABB Corporate Research

Dynamisk växelverkning mellan kraftapparater i nätverket

KTH

Hongyu Pei Breivold, ABB Corporate Research

Sakernas Internet och Datamoln för Intelligent Industri

MDH

 

 

Följande beviljas bidrag för Industridoktorand 2016

Sökande

Projektnamn

Företag

Patrick Adlercreutz, LU

Enzymatisk lipid-omvandling för ökad hållbarhet

AAK AB (publ)

Marcus Carlsson, LU

Behandling av hjärtsvikt med ny aktiv medicinteknisk produkt

Synergio AB

Christophe Duwig, KTH

NECEM – Nästa Generation Elektrisk Maskin

ABB

Christian Fager, Chalmers

Smarta Radiosändare för Framidens Millimetervågssystem

Gotmic AB

Dan Grander, KI

Autophagi i cancerterapi

Sprint Bioscience AB

Mats Halvarsson, Chalmers

Nedbrytningsmekanismer för CVD-skikt vid metallbearbetning

Sandvik

Belen Lindberg Martín-Matute, SU

Nya  metoder för att syntetisera halogenerade ämnen

Astrazeneca

Göran Lindbergh, KTH

Modellering av bipolära nickelmetallhydridbatterier

Nilar AB, owned by Nilar International AB

Marc Pilon, GU

En undersökning av membranteorin för diabetes

AstraZeneca

Madeleine Rådinger, GU

Signaturer i luftvägsepitelet vid kroniska luftvägssjukdomar

AstraZeneca

Mikael Skoglund, KTH

Trådlös kommunikation för realtidsreglering

Ericsson

Margarita Trobos, GU

Virulenta hämmare för behandling av mjukdelsinfektioner

Mölnlycke Health Care

Förkortningar:

GU – Göteborgs universitet, KI – Karolinska Institutet, LU – Lunds universitet, MDH – Mälardalens högskola,

SU – Stockholms universitet, UU – Uppsala universitet

PM De får Stratmob och IndDr 2016