Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

SSF utlyser 400 miljoner till ”Industrial Research Centres”

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, öppnar ett nytt program – ”Industrial Research Centres” (IRC). Här formulerar industrin forskningsproblemet och identifierar forskargrupper som kan lösa det. Projektet ska driva forskning mot något disruptivt eller systemförändrande och inte vidareutveckla existerande teknik.

Vi har avsatt 400 miljoner kronor för detta och det riktigt nya är att industrin får en tydlig roll i att styra behovs/möjlighetsdrivna projekt som SSF finansierar. På det här sättet vill vi stimulera ett mera strategiskt forskningssamarbete mellan industri, forskningsinstitut och akademi, säger Lars Hultman, vd på SSF.

Varje centrum finansieras totalt med storleksordningen 50-100 miljoner kronor under 6-8 år, alltså upp till 7-17 miljoner per år. SSF räknar med att stödja upp till åtta centrum som alla ska vara strategiskt definierade utifrån en framtida affärsmöjlighet. Centrumet ska bedriva excellent forskning med fokus på disruptiv innovation och inbegripa så kallade ”möjliggörande teknologier” i ett långt tidsperspektiv. Utveckling, tillämpning och produktion av existerande teknik omfattas inte.

Vem kan söka?

Ett centrum består av 2-5 industriella företrädare (företag) tillsammans med 1-5 företrädare för akademin eller forskningsinstitut. Åtminstone en av de sökande måste vara vid ett svenskt lärosäte, som administrerar bidraget. Varje sökande, oaktat hemvist, får bara delta i en ansökan. Affilieringar och rörlighet mellan parter är önskvärd.

Infomöte med Vinnova den 9 oktober

Vinnova kommer inrätta och finansiera ”Kompetenscentra” (KC). SSF och Vinnova anordnar ett gemensamt informationsmöte om IRC och KC på Vinnova, kl 10 på förmiddagen den 9 oktober 2015. Information om mötet finns här:

http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt–publicerat/Kalendarium/2015/151009-Informationsmote-om-utlysningar-inom-nya-programmet-Kompetenscentrum/

Mer information och fullständig utlysningstext finns på SSF:s hemsida.

För ytterligare information kontakta:

Kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@strategiska.se, tel 073-358 16 68

Forskningssekr. Mattias Lundberg, mattias.lundberg@strategiska.se 073-5358 816 78

Hämta pressmeddelandet här!