Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

SSF utlyser 45 Mkr till ökad rörlighet

SSF har två årliga program för ökad rörlighet och samverkan mellan akademi och näringsliv/klinik. Det ena är för industridoktorander och det andra kallar vi Strategisk mobilitet, ett program som på ett enkelt sätt erbjuder en möjlighet för en person att byta fot under en kortare period. Den typiska sökanden är en forskare som under ett år vill arbeta med ett projekt inom industrin, eller tvärtom. Men det kan också handla om en läkare som vill göra en fördjupad studie. inom sin disciplin, eller en universitetsforskare som kliniskt vill pröva en ny behandlingsmetod.

Kort om Industridoktorand

Bidragsnivån är 2,5 Mkr/projekt och ska medfinansieras av företag med verksamhet i

Sverige. SSF har avsatt 30 miljoner, vilket då räcker till 12 bidrag. Sista ansökningsdag är den 2 september.

Kort om Strategisk mobilitet

Varje bidrag täcker en forskare eller motvarande persons lön under 4-12 månaders utbytestjänstgöring inom något av stiftelsens ansvarsområden. SSF har avsatt 15 miljoner vilket brukar räcka till ungefär 15 bidrag. Sista ansökningsdag är den 10 september.

– Båda dessa program skapar ömsesidig kunskapsöverföring mellan lärosäte och företag/klinik, säger Lars Hultman, SSF:s vd. Inte minst viktig är den strategiska kompetensutvecklingen. Att få insikt om frågeställningar på ”andra sidan”, öka sina kontaktytor och ta hem kunskap är berikande, både för individen, organisationen och samhället.

Hämta pressmeddelandet

Fullständig utlysningstext för båda programmen finns på SSF:s hemsida. För ytterligare information kontakta:

Kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@strategiska.se, tel 073-358 16 68

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, 08-505 816 65

Forskningssekreterare Mattias Lundberg, mattias.lundberg@strategiska.se, 08-505 816 78