Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

SSF utlyser forskarskola i neutronspridning

I Sverige, straxt utanför Lund, byggs just nu en av de absolut största forskningsinfrastrukturerna i Europa; ESS (European Spallation Source). Anläggningen kommer att bli världens kraftfullaste neutronkälla och ge Europa förutsättningar att bli världsledande inom den breda flora av vetenskaper och tekniker som kan dra nytta av neutronspridning. Givet källans placering borde Sverige kunna få en framskjuten position inom dessa områden.

– Vår önskan är att svenska forskare ska bli mer engagerade i ESS. Vi tror att det kan bidra till strategisk och långsiktig kunskapsuppbyggnad i Sverige; det handlar bland annat om instrumentuppbyggnad och breda forskningsfält inom livsvetenskaperna, materialvetenskap, kemi, fysik samt geovetenskap. Eftersom ESS ska tas i full drift år 2023 är det nu rätt timing att skapa en forskarskola för neutronspridning, säger Lars Hultman, SSF:s vd. Totalt 40 doktorer ska examineras i forskarskolan.

Tanken är att fyra till sex lärosäten går samman för att utforma forskarskolan. SSF räknar med att i en första utlysning om 120 miljoner kronor finansiera 20 doktorander under deras hela doktorandtid. Dessutom reserveras 100 Mkr för en tänkt utbyggnad med ytterligare 20 doktorander efter en framgångsrik halvtidsutvärdering. Doktoranderna ska knytas till något av de deltagande universiteten, och rekryteras i öppen konkurrens. Stiftelsen önskar speciellt se att forskarskolan växelverkar med de nordiska och baltiska länderna liksom uppmuntrar till forskningssamarbete med industrin.

Sista ansökningsdag är den 15 mars 2016

Mer information och fullständig utlysningstext finns på SSF:s hemsida.

Hämta pressmeddelandet här