Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

SSF:s adjungerade professorer är utsedda!

Det handlar om vidareutveckling av virtuell fotonräkning – en teknik som kan revolutionera röntgenavbildning, att med numeriska modeller skapa nya miljövänligare material för ökad säkerhet i bilar och att utveckla metoder och verktyg för riskbedömning av infrastrukturprojekt i berg med sprickor. Det sammanfattar tre av elva projekt som SSF ger bidrag till i utlysningen SSF – Adjungerad professor. 

Syftet med programmet är att öka rörlighet, kunskapsöverföring och korsbefruktning mellan sektorer. Utlysningen riktar sig till personer inom industri, myndighet eller sjukvårdssektor som är så väl meriterade att de uppfyller behörighetskraven för adjungerad professor vid ett svenskt lärosäte. Följande elva sökande får bidrag för delfinansiering av kostnaden för en adjungerad professur:

Sökande

Projekttitel

Lärosäte

Företag

Belopp (SEK)

Erik Fredenberg

Virtuella kliniska prövningar för fotonräknande spektral-CT

KTH

Prismatic sensors AB

1499994

Erik Ström

Intermetaller för hållbar elektrisk uppvärmning

Chalmers

Kanthal AB

1500000

Jan-Olof Selroos

Kopplade processer i berggrunden för hållbar infrastruktur

KTH

SKB

883923

Kyrre Thalberg

Förståelse och prediktion av inhalations-formuleringar

LU

Emmacae Consulting AB

750000

Magnus Kaijser

Ett nytt sätt att studera diagnostisk radiologi

KI

Region Stockholm

1499000

Mikael Unge

Polymerisolation för ett grönare elektriskt nät

KTH

NKT HV Cables AB

1500000

Per Munck af Rosenschold

Radioterapiteknologi till hjälp för cancerpatienter

LU

Region Skåne

1500000

Rachid M´Saoubi

In-situ /In-operando undersökningsmetoder för bearbetning

LU

SECO tools AB

1493500

Renaud Gutkin

Beräkningsmekanik av polymera material

Chalmers

Volvo Cars

1458000

Simon Fredriksson

Teknologier för högkapacitets singlecellmultiomik

KTH

Pixelgen Techologies AB

1374450

Zhibo Pang

Gör trådlös kritisk kontroll säker och motståndskraftig

KTH

ABB AB

1500000

 

Hämta pressmeddelandet här!

För mer information, kontakta:

Forskningssekreterare Åsa Jansson, asa.jansson@strategiska.se, +46 733 58 16 72

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, +46 733 58 16 65