Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Stöd för att skriva en EU-ansökan!

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) stödjer svenska forskare i arbetet med att söka bidrag inom programmet Horisont Europa (HEU), EU:s ramprogram för forskning och innovation. Genom utlysningen ”SSF: EU Horisont Europa ansökningsstöd 2023”, erbjuder stiftelsen nära 8 miljoner kronor till hjälp för forskare att söka EU-bidrag som projektkoordinator för HEU Pelare 2 .

Målet med utlysningen är att främja internationalisering av svensk forskning genom att stimulera ökat svenskt deltagande i HEU Pillar 2 Global Challenges & European Industrial Competitiveness. HEU-projekten ska vara av strategisk relevans för Sverige, det vill säga gynna Sveriges framtida konkurrenskraft.

Utlysningen riktar sig  till forskare inom naturvetenskap, teknik eller medicin vid svenska universitet eller forskningsinstitut som ansöker om rollen som projektkoordinator till HEU Pelare 2 projekt under 2023-2024.

Utvalda projekt kommer maximalt att erhålla ett SSF-bidrag på 500 000 kr (inkl. omkostnader). Bidragen ska uteslutande användas för att täcka kostnader för löner, resor och konsulter i direkt anslutning till upprättande av en HEU-ansökan.

Sista ansökningsdag är 1 mars 2023 kl. 14.00.

Hämta utlysningstexten till ”SSF: EU Horisont Europa ansökningsstöd 2023” här!

För ytterligare information kontakta:

Forskningssekreterare Jonas Bjarne, jonas.bjarne@strategiska.se, 08-505 816 73

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, 08-505 816 65