Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Stor satsning på hemvändande postdoktorer

Ingvar Carlsson Award

Stiftelsen för Strategisk Forskning har tilldelat tolv yngre forskare bidrag på 2,95 milj kr vardera. Var och en får också ett personligt stipendium på 50 000 kr. Syftet är att ge hemvändande postdoktorer möjlighet att starta en självständig och nyskapande forskningsverksamhet i Sverige.

– Ur ett svenskt perspektiv är det givetvis mycket angeläget att postdoktorerna återvänder till Sverige och bygger upp en egen verksamhet utifrån sina internationella erfarenheter, säger stiftelsens VD Lars Rask.

52 sökande – varav 16 kvinnor – hade anmält sig och nära hälften av dem kommer från livsvetenskaperna. Av mottagarna kommer 5 från livsvetenskaperna, 3 från materialvetenskap, 2 från IT och tillämpad matematik och 2 från bioteknik och teknik för livsvetenskaperna.

De tolv bidragsmottagarna med preliminärt önskemål om placering

David Andersson, Linköpings universitet
Henrik Aspeborg, Kungliga Tekniska högskolan
Veronica Eliasson, Uppsala universitet
Urban Friberg, Uppsala universitet
Caroline Grabbe, Umeå universitet
Andrea Hinas, Uppsala universitet
Erik Ingelsson, Karolinska Institutet
Joakim Jaldén, Kungliga Tekniska högskolan
Per Johnsson, Lunds universitet
Thomas Magesacher, Lunds universitet
Björn Nilsson, Lunds universitet
Fredrik Westerlund, Göteborgs universitet

Ca 20 % av dem som disputerar genomför efter disputationen en forskningsvistelse utomlands, en så kallad postdok.

– Väldigt ofta saknas startmedel för dessa postdoktorer när de återvänder, vilket medför att den unga forskaren går tillbaka till sin gamla forskningsmiljö. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för att åtminstone några framstående unga forskare i varje årskull ska kunna bygga upp en egen verksamhet vid återkomsten, säger Lars Rask.

Stiftelsen har också avsatt 600 000 kr till ett ledarskapsprogram för gruppen.

Programmet har fått sitt namn efter Ingvar Carlsson, som var ordförande för stiftelsen 1997 – 2002 – en erkänsla för de stora insatser han gjort för stiftelsen, och detta var den tredje utlysningen av programmet.

Närmare upplysningar:

Forskningssekreterare Henryk Wos 08-505 816 71, 073-358 16 71