Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Svensk matematikforskning stark men hotad

En utvärdering av matematikforskning i Sverige visar att nivån på forskningen generellt är mycket hög med flera starka områden som exempelvis matematisk analys och beräknings- matematik, men också att forskning inom algebra och geometri är på frammarsch. Det finns dock områden som är svaga och där förbättringar behöver göras.

I den nyligen genomförda utvärderingen av svensk matematikforskning, finansierad av Vetenskapsrådet och Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, har en internationell panel tittat på 123 projekt under åren 2002–2006.

– Enligt utvärderingen behöver området matematisk statistik förstärkas. Detta är mycket värdefull information som vi tillsammans med lärosäten och övriga finansiärer måste vidta åtgärder för att komma tillrätta med, säger Sven Stafström, huvudsekreterare inom naturvetenskap och teknikvetenskap på Vetenskapsrådet.

Den ekonomiska situationen vid det internationella forskningsinstitutet för matematik, Institut Mittag-Leffler i Stockholm, är bekymmersam. Både dess finansiella underskott och långsiktiga stabilitet måste ges högsta prioritet för att nationalskatten inte ska gå förlorad, menar panelen

– Vi är redan uppmärksammade på situationen, men detta ger ytterligare argument och vi jobbar med att hitta en lösning på problemet, säger Sven Stafström.

Utvärderarna framhåller också att arbetsvillkoren för matematiker är svåra på grund av den stora mängd undervisning som ofta ingår i uppdraget som universitetsanställd.

– Undervisningen är naturligtvis också mycket viktig och lärosätena, i samverkan med Vetenskapsrådet, bör titta på effektivare arbetsformer, så att det ges utrymme för både undervisning och forskning, säger Sven Stafström.

Något som också noteras av panelen är att det är svårt att behålla de mest framstående, unga forskarna i Sverige.
– Detta är en mycket olycklig utveckling som alla inblandade måste försöka ändra på säger Lars Rask, verkställande direktör på SSF.

För mer information, kontakta

Sven Stafström, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknik på Vetenskapsrådet, tel 08-546 44 161, e-post sven.stafstrom@vr.se

Olof Lindgren, forskningssekreterare, Informations-, kommunikations- och systemteknik, på Stiftelsen för Strategisk Forskning, tel 08-505 816 69, e-post olof.lindgren@strategiska.se