Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Svenskt centrum för strategiska metaller och mineral

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, utlyser 60 miljoner kronor för att etablera ett forskningscentrum för att trygga tillgången av strategiska råvaror, MRC-MetMin. Forskningen ska fokusera på utvinning och anrikning av metaller.

Målet med MRC-MetMin är att samla ledande kompetens för att göra vetenskapliga genombrott och tekniksprång under en sexårsperiod.  Det gäller metaller och mineral som är innovationskritiska, nödvändiga för grön/smart omställning, sällsynta, av bristande tillgång eller inte bör handlas från konfliktzoner.

Centrumet är det andra i SSF:s satsning på Multidisciplinära forskningscentra (MRC), det första är MRC Halvledarsystemdesign. Syftet är att stimulera till multidisciplinär forskning mellan akademi, forskningsinstitut, industri och samhälle för vassare resultat och snabbare tillämpning.

Europas behov av metaller och mineral ökar kraftfullt, samtidigt som egenproduktionen är alltför liten. Den gröna klimatomställningen och hänsyn till natur och ekologi kräver en ansvarsfull utbyggd utvinning och förädling av mineralresurser. Att använda Sveriges rika men i mycket outforskade malmtillgångar, liksom för biflöden, varp och återvinning, är därför strategiskt viktigt.

Forskningen i MRC-MetMin ska vara kopplad till prospektering och/eller processutveckling. Exempel är geologi, malmgenetik, materialvetenskap, hydro- och pyrometallurgiska processtudier, separations- och raffineringstekniker, mindre giftig bearbetning och nya metallurgiska processer för framtida metallåtervinning från komplexa produkter och materialflöden (som gruvavfall). Det tillförda vetenskapliga värdet av samarbetet bland forskarna – synergin – är ett viktigt kriterium när projektansökningarna ska utvärderas.

SSF är en oberoende stiftelse som finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin.

Sista ansökningsdag är 11 maj 2023 kl 14:00. Tidigaste projektstart är 1 januari 2024.

Hämta utlysningstexten för MRC-MetMin här!

Hämta pressmeddelandet för MRC-MetMin här!

Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, kommer inom kort med en utlysning inom ett närliggande område. Deras forskningssatsning kommer att utgå ifrån ett systemperspektiv. Målsättningen är att belysa målkonflikter och bidra till lösningar för en säker och hållbar tillgång till innovationskritiska råvaror för elektrifieringen och digitaliseringen av samhället. Mer information finns på hemsidan, mistra.org.

För ytterligare information kontakta:

Forskningssekreterare Gergana Hamberg, gergana.hamberg@strategiska.se, 08 – 505 81 676

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, 08-505 816 65