Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Sveriges nästa kull av yngre lovande forskare är utsedd

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, har nu utsett fjorton unga forskare som beviljas totalt 42 miljoner kronor, jämnt fördelat på 2,95 miljoner kronor vardera, genom forskningsprogrammet Ingvar Carlsson Award.

Anslagen avser stödja hemvändande forskartalanger och deras start av självständiga och nyskapande forskningsverksamheter i Sverige.

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) stödjer teknisk, naturvetenskaplig och medicinsk forskning i Sverige. Syftet är att svensk forskning ska hålla högsta möjliga kvalitet, men också kunna nyttiggöras inom industrin och samhället i övrigt.

De forskare som fått anslag beviljade från Ingvar Carlsson Award erhåller även ett personligt stipendium som uppgår till 50 000 kronor. Forskartalangerna får dessutom möjlighet att delta i ett särskilt ledarskapsutvecklingsprogram som skapar förutsättningar för kompetenta och utvecklande ledare inom framtida svensk forskning.

– Sverige har en lång tradition av framstående forskning inom teknik, medicin och naturvetenskap. Vi vill bibehålla och stärka landets konkurrenskraftiga forskning, vilket Ingvar Carlsson Award bidrar till på ett utmärkt sätt. De unga och lovande forskarna får möjlighet att etablera sig i Sverige med nyfunnen kompetens och erfarenhet från utländska lärosäten, säger Lars Rask, vd för SSF.

Följande kandidater har beviljats Ingvar Carlsson Award:
 • Daniel Aili, PhD, Linköpings universitet ”Hybrida nanomaterial för regenerativ medicin”
 • Pontus Almer Boström, PhD, Karolinska Institutet ”Molekylära mekanismer för hur träning skyddar mot diabetes”
 • Olov Andersson, PhD, Karolinska Institutet ”Läkemedelsscreen i sebrafisk för ny behandling av diabetes”
 • Carl Caleman, PhD, Lunds universitet ”Strukturförändringar inducerade av korta röntgenpulser”
 • Jens Carlsson, PhD, Stockholms universitet ”Datorbaserad prediktion av GPCR-strukturer och ligander”
 • Andreas Dahlin, PhD, Chalmers tekniska högskola ”Elektrokemiska portar i vätskefyllda nanokanaler”
 • Alexander Eiler, PhD, Uppsala universitet ”Utforskning av bioteknologiska resurser från sodasjöar”
 • Johan Flygare, PhD, Lunds universitet ”Kartläggning av nya signalvägar för behandling av anemi”
 • Maths Karlsson, PhD, Chalmers tekniska högskola ”Mekanistiska aspekter om protoner i rena energimaterial”
 • Olle Lundh, PhD, Lunds tekniska högskola ”Utveckling och tillämpningar av laserbaserade acceleratorer”
 • Anna Martinelli, PhD, Chalmers tekniska högskola ”Struktur och dynamik i jonvätskebaserade elektrolyter”
 • Roland Nilsson, PhD, Karolinska Institutet ”Systemmetabolism i normala och transformerade celler”
 • Anna K Överby Wernstedt, PhD, Umeå universitet ”Viperin vs flavivirus: Mekanismer hos ett antiviralt protein”
 • Malin Wohlert, PhD, Kungliga Tekniska högskolan ”Atomistiska simuleringar för design av nanocellulosamaterial”
Fördelningen mellan landets lärosäten gällande beviljade anslag är som följer:

Chalmers tekniska högskola (3st), Karolinska Institutet (3st), Lunds universitet (2st), Kungliga Tekniska högskolan (1st),
Linköpings universitet (1st), Lunds tekniska högskola (1st), Stockholms universitet (1st), Umeå universitet (1st) och Uppsala
universitet (1st).

För mer information, vänligen kontakta:

Eva Regårdh, kommunikationschef Stiftelsen för Strategisk Forskning, 073 – 358 16 68, eva.regardh@strategiska.se

Lars Rask, vd Stiftelsen för Strategisk Forskning, 073 – 358 16 77, lars.rask@strategiska.se