Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

SSF satsar 300 miljoner på systembiologi

Nio projekt inom den tvärvetenskapliga utlysningen Systembiologi får dela på 300 Mkr. Många av projekten handlar om att utveckla nya behandlingsmetoder för neurodegenerativa sjukdomar, cancer eller MS, multipel skleros. Men även växtriket finns representerat.

Systembiologi är ett framväxande forskningsfält som syftar till att förstå komplexa relationer i hela biologiska system. I den här utlysningen ges bidrag till att utveckla effektiva cellfabriker som kan uttrycka proteinläkemedel, nya strategier för behandling av hjärntumörer och djupare förståelse för växters stresstolerans. Andra projekt handlar om nervcellsnybildning i hjärnan och hur den förändras vid stroke, om systemmikroskopi och att bygga modeller i tid och rum för att studera enskilda, levande celler. Det i sin tur kan, tillsammans med matematik och datorstödd modellering, vara viktiga pusselbitar för att utveckla en helhetsförståelse av växelverkan mellan komponenter i biologiska system. Systembiologi är tvärvetenskapligt och förutsätter samarbete mellan biologer, kliniker, matematiker, datavetare, ingenjörer, fysiker, kemister och andra.

–  Det här är viktig forskning med hög relevans som på lite sikt kan få ett stort genomslag i samhället, säger Lars Hultman, vd för SSF.

Följande projekt beviljas bidrag som löper under fem år med totalt angiven summa.

Projektledare, 

Bidragstagare 

Projekttitel

Bidrag (Mkr)

Jonas Frisén, KI, tillsammans med KTH, SciLifeLab

Nervcellsutveckling och nätverk i den vuxna hjärnan

35

Mika Gustafsson, LiU 

Multiresolutions dynamisk modellering av multipel skleros

29

Ylva Ivarsson, UU

Systembiologisk studie av humana-virala proteininteraktioner

34

Olli Kallioniemi, KI

Precisionsmedicin för optimering av terapier i AML

34

Sten Linnarsson, KI

Cellulär omprogrammering för stamcellsterapi

34

Sven Nelander, UU, tillsammans med Chalmers, GU, KI

Nya integrativa strategier mot cancer i hjärnan

30

Jens Nielsen, CTH, tillsammans med KTH

Systembiologi av eukaryal proteinsekretion

34

Åsa Strand, UmU

Kartläggning av växters stressrespons

35

Staffan Strömblad, KI, tillsammans med UU, LU

Mikroskopibaserad systembiologisk analys av cellmigration

35

Hämta pressmeddelandet här: PM Beviljade Systembiologi 2017