Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

SSF utlyser 300 miljoner till systembiologi

SSF lanserar ett nytt ramprogram för Systembiologi för att stimulera interdisciplinära samarbetsprojekt. Med ökad kunskap om komplexa biologiska system kan alltifrån grödor till läkemedel och biotekniska produkter förbättras. Varje rambidrag är på 20-35 miljoner kronor som delas ut med 4-7 miljoner kronor per år under fem år. Det betyder att SSF räknar med att finansiera 8-10 projekt.

–        Det finns många tänkbara angreppssätt som med hjälp av systembiologi kan vässa diagnostik och behandling inom human- och veterinärmedicin. Dessutom finns det många bioteknologiska tillämpningar inom industriell mikrobiologi samt på skogs- och jordbrukssidan, säger Inger Florin, forskningshandläggare på SSF.

Systembiologi är ett relativt nytt multidisciplinärt fält där man strävar efter att förstå komplexa förhållanden i hela biologiska system med användning av matematisk och databaserad modellering. Fokus ligger på att utveckla en kvantitativ integrerad förståelse av hur interaktioner i biologiska system och deras omgivning leder till struktur, funktion, dynamiskt svar och reglering. Det kan till exempel handla om kvantitativa data från storskaliga genomik-mätningar. När sådana data integreras i ett analytiskt matematiskt ramverk, kan testbara modeller av komplexa biologiska system konstrueras.

Tillämpningarna finns inom många områden, som i human- och veterinärmedicin, industriell mikrobiologi, jordbruk och skog. Nya eller förbättrade läkemedel, behandlingsstrategier, diagnostik, medicinsk utrustning, biotekniska produkter och förbättrade grödor kan förväntas bli strategiska långtidseffekter.

Ansökningar inom Systembiologi skall vara SSF tillhanda senast tisdagen den 18 oktober 2016 kl 14.00.

Utlysningstext finner du här: sb16_en

Pressmeddelandet finns här: PM SSF – Utlysning Systembiologi 2016

För ytterligare information kontakta:

Forskningshandläggare  Inger Florin, inger.florin@strategiska.se, tel 08-50 58 16 74

Kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@strategiska.se, tel 073 – 358 16 68