Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Tolv unga forskare delar på 36 miljoner från SSF

Tolv forskare tar idag emot Ingvar Carlsson Award av förre statsministern Ingvar Carlsson. Forskningsprogrammet har instiftats av Stiftelsen för Strategisk Forskning och riktar sig till hemvändande postdoktorer. Varje utvald forskare får ett bidrag på 3 miljoner kronor varav 50 000 kronor är ett personligt stipendium.

– Vi är väldigt glada att kunna dela ut det här forskningsbidraget till tolv lovande unga forskare. Det är mycket angeläget att postdoktorerna återvänder till Sverige och bygger upp en egen verksamhet utifrån sina internationella erfarenheter, säger Lars Rask, vd för SSF.

52 sökande – varav 16 kvinnor – hade anmält sig och nära hälften av dem kommer från livsvetenskaperna. Av mottagarna kommer 6 från livsvetenskaperna, 2 från materialvetenskap, 2 från IT och tillämpad matematik och 2 från bioteknik och teknik för livsvetenskaperna.

Årets tolv bidragsmottagare med preliminärt önskemål om placering

Henrik Aspeborg, Kungliga Tekniska högskolan
Veronica Eliasson, Uppsala universitet
Urban Friberg, Uppsala universitet
Caroline Grabbe, Umeå universitet
Andrea Hinas, Uppsala universitet
Erik Ingelsson, Karolinska Institutet
Joakim Jaldén, Kungliga Tekniska högskolan
Per Johnsson, Lunds universitet
Thomas Magesacher, Lunds universitet
Björn Nilsson, Lunds universitet
Pål Stenmark, Stockholms universitet
Fredrik Westerlund, Göteborgs universitet

Ca 20 procent av dem som disputerar genomför efter disputationen en forskningsvistelse utomlands, en så kallad postdok. Syftet med Ingvar Carlsson Award är att ge dessa hemvändande postdoktorer möjlighet att starta en självständig och nyskapande forskningsverksamhet i Sverige.

– Väldigt ofta saknas startmedel för dessa postdoktorer när de återvänder, vilket medför att den unga forskaren går tillbaka till sin gamla forskningsmiljö. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för att åtminstone några framstående unga forskare i varje årskull ska kunna bygga upp en egen verksamhet vid återkomsten, säger Lars Rask.

Stiftelsen har också avsatt 600 000 kr till ett ledarskapsprogram för gruppen.

Årets utlysning är den tredje inom programmet.

Bilaga: Sammanställning av de tolv mottagarna och deras forskningsprojekt

Närmare upplysningar:

Lars Rask, verkställande direktör, 08-505 816 77, 073-358 16 77
Henryk Wos, forskningssekretare, 08-505 816 71, 073-358 16 71
Helena Thorén, presskontakt Micael Bindefeld AB, 070 – 768 98 00