Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Tolv unga forskare får Ingvar Carlsson Award  

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, har beslutat dela ut 48 Mkr till tolv unga lovande postdoktorer. Projekten handlar om proteiner, celler och molekyler som ett led i att  diagnosticera och behandla sjukdomar bättre och med färre biverkningar än idag. Andra om nya tekniker för snabbare halvledare och maskininlärning.

Hur proteiner är vikta, hur man kan leverera och binda läkemedelsmolekyler till utvalda proteiner, att karaktärisera bakteriella interaktioner mellan proteiner och RNA under infektionsförlopp och nya, tänkbara biologiska läkemedel är fokus i några av projekten. Ytterligare andra handlar om cell-till-cell signalering, eller cellers reaktion på ultraljud som en mekanism för att upptäcka cancer samt molekylära detaljstudier av bakterie-värdcellssamspelet vid tarminflammationer.

Några projekt är mer renodlat tekniska, som nya halvledare för snabbare elektrontransport och för detektion av värme och växthusgaser, eller hur man kan oxidera metaller på kisel och därigenom få spontant självorganiserade strukturer med goda egenskaper för framtidens komponenter. Maskininlärning för exempelvis analys av mikroskopibilder är ett projekt, mjuk och töjbar elektrodteknologi som kan integreras i vävnad ett annat.

– Det ska bli spännande att följa dessa unga, lovande forskare som alla nyligen har gjort sin postdoc i utlandet och nu får förutsättningar att etablera sig i Sverige, säger Lars Hultman, vd för SSF. Rörlighet bland forskare är en strategisk faktor.

Ingvar Carlsson Award är ett program som kom till 2004 och fått sitt namn av SSF:s tidigare ordförande och statsminister Ingvar Carlsson. Huvudsyftet med programmet är att stödja yngre hemvändande postdoktorer med ambition att starta en självständig och nyskapande forskningsverksamhet i Sverige. Det är nu sjunde omgångens stipendiater som utses.

Varje mottagare får 4 miljoner kronor och ett personligt stipendium om 60 000 kr. Dessutom ingår ett ledarskapsprogram för bidragsmottagarna. Här är bidragstagarna 2017:

Namn

Postdoc lärosäte

Nuvarande lärosäte

Projekttitel

Per Augustsson

MIT

LU

Akustisk flödescytometri för cancerdiagnostik

Mattias Borg

IBM Zürich Research

LTH

MAGMA – sMälter till Applicerade inteGrerade MateriAl

Juan Du

Harvard Medicial School

KI

Mikrobiomet i HPV relaterade infektioner och cancer

Oscar Grånäs

Harvard universitet

KTH

Modellering av korrelerade material för framtidens teknik

Erik Holmqvist

Universitet i Würzburg

UU

RNA-protein-interaktioner i bakteriella patogener

Andrew Inge

Universitet i Kiel

SU

Gröna koordinationspolymerer för katalys och medicin

Erik Jansson

Stanford-universitet

UU

Cellsignalering och heterogenitet mätt med masspektrometri

Michael Landreh

Universitetet i Oxford

KI

Strukturproteomik kartlägger instabila proteiner i cancer

Fredrik Lindsten

Universitetet i Cambridge

UU

Probabilistiska modeller och metoder för maskininlärning

Katarina  Roos

Columbia universitet

UU

Kvantmekaniska och fria energimetoder i lakemedelsdesign

Mikael  Sellin

ETH – Zürich

UU

En ex vivo-modell av den infekterade tarmslemhinnan

Klas  Tybrandt

ETH – Zürich

LiU

Tillverkningsprocesser för Mjuk Elastisk Bioelektronik

Förkortningar:

LU – Lunds universitet

MIT – Massachusetts Institute of Technology

LTH – Lunds tekniska högskola

ETH – Eidgenössische Technische Hochschule

KI – Karolinska Institutet

 

UU – Uppsala universitet

 

SU – Stockholms universitet

 

LiU – Linköpings universitet

 

 

För ytterligare information kontakta:

Forskningshandläggare Henry Wos, henryk.wos@strategiska.se, tel 073 – 358 16 71

Kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@strategiska.se, tel 073-358 16 68