Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Tolv yngre forskare får Ingvar Carlsson Award

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, har nu utsett tolv unga forskare som beviljas 3 miljoner kronor vardera genom forskningsprogrammet Ingvar Carlsson Award. Anslagen avser stödja hemvändande forskartalanger och deras start av självständiga och nyskapande forskningsverksamheter i Sverige.

Det är bidragsmottagarna i den femte utlysningen som nu utsetts. Bidraget är fördelat som 2,95 miljoner kronor till forskning och ett personligt stipendium om 50 000 kronor. Dessutom ingår deltagande i ett särskilt program för ledarskapsutveckling, vilket skapar förutsättningar för kompetenta ledare för framtida svensk forskning.

Sverige har en lång tradition av framstående forskning inom teknik, medicin och naturvetenskap. SSF vill bibehålla och stärka landets konkurrenskraftiga forskning, vilket Ingvar Carlsson Award bidrar till på ett utmärkt sätt. De unga och lovande forskarna får möjlighet att etablera sig i Sverige med nyfunnen kompetens och erfarenhet från utländska lärosäten.

Följande kandidater har beviljats Ingvar Carlsson Award:
 • Aleksandra Foltynowicz-Matyba, Mid-infraröd optisk frekvensamspektroskopi, Umeå universitet
 • Sanna Koskiniemi, Kontaktberoende inhibering av bakterietillväxt, Uppsala universitet
 • Fredrik Lanner Utforskande av tidig embryoutveckling och pluripotents Karolinska Institutet
 • Erik Larsson, Identifiering av icke-kodande RNA med roll i tumörutveckling, Göteborgs universitet
 • Filipe Maia, Tredimensionell diffraktionsavbildning med frielektronlasrar, Uppsala universitet
 • Jenny Mjösberg, Innate lymfoida cellers roll i tarminflammation och cancer, Karolinska Institutet
 • Klas Modin, Numeriska metoder för beräkningsanatomi, Chalmers
 • Caroline Palm Apergi, Utveckling av siRNN, ett skräddarsytt läkemedel mot cancer, Karolinska Institutet
 • Anderas Sigfridsson, Avbildning av metabolism i det slående hjärtat, Karolinska Institutet
 • Fredrik Wermeling, Homeostatisk inflammationsreglering, Karolinska Institutet
 • Anna Wredenberg, Studier av mitokondriell genetik och patogena mekanismer, Karolinska Institutet
 • Zhen Zhang, Elektronik för smart hälsa, Uppsala universitet

För mer information, vänligen kontakta:
Forskningssekreterare Henry Wos, henryk.wos@strategiska.se,
tel 073 – 358 16 71
Kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@strategiska.se,
tel 073 – 358 16 68