Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist avgår från sitt uppdrag som styrelseordförande

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist avgår från sitt uppdrag som styrelseordförande för Stiftelsen för strategisk forskning, SSF.

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist har idag begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som styrelseordförande för SSF. Avgången ska ses mot bakgrund av den kritik som kommer att framföras i den utredning som styrelsen uppdrog till IVA och KVA och som offentliggörs inom kort.

– Det är ett stort ansvar att leda ett stiftelsearbete med både kapitalförvaltning och forskningsfinansiering. De senaste åren har stiftelsens styrelse arbetat med att förbättra styrning och beslutsprocesser och jag anser att vi är på rätt väg och har rättat till många av de otydligheter som funnits tidigare. För mig har ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den operativa ledningen varit självklar och jag delar därför inte rapportens slutsatser bland annat i detta avseende, säger Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist.

Stockholm den 27 februari 2013,
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

För mer information kontakta kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@strategiska.se, 08-505 816 68.