Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Uppsala universitet får leda centrum för strategiska metaller  

Det blir projektet ”Forskningscentrum för Smart Exploration” som får bidraget på 60 miljoner kronor i SSF:s utlysning för MRC-MetMin. Forskningen leds av Uppsala universitet och ska fokusera på utvinning och anrikning av metaller och mineral.

Två projektansökningarna kom in, vilket anses som ett rimligt antal då lejonparten av den svenska akademiska expertisen, relaterat till utvinning och anrikning av strategiska metaller och mineral, bedöms ha varit involverad i ansökningarna. Utlysningen riktades enbart mot internationellt ledande forskargrupper med kravet att delta i maximalt två olika projektförslag per organisation.

Projektansökningarna kom från Sveriges största universitet och tekniska högskolor och det industriella intresset var imponerande stort, med aktivt deltagande från både stora svenska industriföretag och mindre specialiserade företag. Totalt 17 svenska företag deltog i projektansökningarna.

Det vinnande konsortiet visar på bredd och styrka och drivs från Uppsala universitet av projektledare Alireza Malehmir. I centrumet ingår också forskare från Lunds universitet, Stockholms universitet och Göteborgs universitet. Från svensk industri deltar Epiroc, Nordic Iron Ore, First Quantum Minerals, Tyréns, Smarkand2015, BitSimNow, Eurobattery Minerals och Amkvo. 

Målet med MRC-MetMin är att samla ledande kompetens för att göra vetenskapliga genombrott och tekniksprång inom området, under en sexårsperiod.  Forskningen ska handla om metaller och mineral som är innovationskritiska, nödvändiga för grön/smart omställning, sällsynta, av bristande tillgång eller inte bör handlas från konfliktzoner.

Centrumet är det andra i SSF:s pågående satsning på Multidisciplinära forskningscentra (MRC), det första är MRC Halvledarsystemdesign. Syftet är att stimulera till multidisciplinär forskning mellan akademi, forskningsinstitut, industri och samhälle för vassare resultat och snabbare tillämpning.

För ytterligare information kontakta:

Forskningssekreterare Gergana Hamberg, gergana.hamberg@strategiska.se, 08 – 505 81 676

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, 08 – 358 16 65