Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Utlysning, 225 miljoner till biologiska produktionssystem

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, utlyser rambidrag för området Biologiska produktionssystem. Utvalda forskningsprojekt finansieras med mellan 4-7 miljoner kronor per år under fem år. Ansökningsportalen är nu öppen och stänger den 6 maj. – Forskning som bidrar till att skapa nya produkter inom jord- och skogsbruk eller via restprodukter, är ett spännande område där Sverige har goda chanser att hävda sig. Biologiska produktionssystem kan mycket väl bli en viktig pusselbit för en övergång till den uthålliga, biobaserade ekonomin, som EU-kommissionen eftersträvar i sin strategi inom ramen för Horizon 2020, säger Lars Hultman, vd för SSF. Väsentligt för en sådan övergång är bland annat att ta fram industriella processer baserade på förnybara råmaterial. Forskning som prioriteras i utlysningen är projekt där jord- och skogsbruksråvara används för att framställa industriella produkter, som kan bli kommersiellt framgångsrika, men även att ta fram nya produkter inom livsmedelsindustrin. Det kan till exempel handla om potatis med modifierad stärkelse som insatsvara till plastindustrin, förädlade vegetabiliska oljor som kan ersätta fossila oljor, skogsråvara som kan förädlas till kompositmaterial och plastliknande material, olika kosttillsatser eller nya typer av livsmedel. Sökande ska vara verksam vid ett svenskt lärosäte och rambidraget om 4-7 miljoner per år (inklusive over-head) kan användas till att avlöna forskare, doktorander etc samt bekosta nödvändig utrustning inom ramen för projektet under fem år. Medel för de sista två åren tilldelas efter godkänd halvtidsutvärdering. Sista ansökningsdag är den 6 maj kl 14:00 CET. Beslut tas av SSF:s styrelse under senhösten och projektstart sker tidigt 2015. Mer information med engelsk utlysningstext finns här: https://www.strategiska.se/sv/Bidragsguide/Utlysningar/2014/Biologiska-produktionssystem/

För ytterligare information kontakta:

Forskningssekreterare Jan Fahleson, jan.fahleson@strategiska.se, tel 08 – 505 816 72

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, tel 08 – 505 816 65

Kommunikationschef Eva Regårdh, eva.regardh@strategiska.se, tel 08 – 505 816 68

Ladda ner pressmeddelandet här