Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Växtextrakt, högpulsradar och hälsoapp får kommersialiseringsbidrag

Efter en inledande workshop och ett ansökningsförfarande innehållande två selektionssteg inför expertpaneler valdes följande tre projekt och personer ut som bäst lämpade för kommersialisering. De beviljas ett verifieringsbidrag vardera på upp till 500 000 kronor.

Charlotta Turner vid Kemiska institutionen, Lunds universitet har utvecklat ett växtextrakt mot älgbetning av ungtall.

Kristina Höök vid SICS i Kista har utvecklat Affective Health (affektiv hälsa), är en livsstilrelaterad mobiltjänst.

Lars–Erik Wernersson vid institutionen för Elektro- och Informationsteknologi vid Lunds universitet har utvecklar en metod att mäta tankinnehåll med högpulsradar.

För ytterligare information kontakta:
Forskningssekreterare Jan Fahleson, 08-505 816 72, jan.fahleson@strategiska.se
Forskningssektreterare Henryk Woz, 08-505 816 71, henryk.woz@strategiska.se