Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Prisas för forskning om nervceller

Kirsty Spalding, en av Framtidens Forskningsledare 3, får Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris 2008. Hon får priset för sin forskning om nybildning av nervceller i hjärnan.

Kirsty Spalding forskar vid Karolinska Institutet och har utvecklat en ny teknik för studier av cellnybildning i den mänskliga hjärnan. Hittills har man varit hänvisad till djurförsök vars resultat inte varit tillförlitliga för människa, bland annat på grund av att människans livslängd är mycket längre än försöksdjurens.

Tidsbestämmer kol

Med Kirsty Spaldings teknik blir det möjligt, att med hjälp av tidsbestämning av kolet i en cells DNA-molekyl, få fram cellens ålder i människa.

– Jag kommer att använda tekniken för att studera när och var nya nervceller inkorporeras i den vuxna människohjärnan och också för att avgöra om sjukdomstillstånd eller hjärnskador orsakas av störningar i cellnybildningen, säger Kirsty Spalding.

Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris delas ut av Karolinska Institutet. Det består dels av ett pris och dels av två eller tre forskningsanslag att utdelas till yngre, disputerade forskare. Forskare som avslutat sin post-doc och som är i färd med att bygga upp sin egen forskningsverksamhet prioriteras. Den mest framstående erhåller både pris och forskningsanslag, övriga erhåller forskningsanslag. Utdelning sker genom nominering, vartannat år inom det medicinska och vartannat år inom det biokemiska området.

Foto: Stefan Zimmerman