Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

ProEnviro-projekt belönas för resultat

Juryns motivering

Juryn har beslutat att tilldela Servicestaden Sverige AB Svenska Kraftnäts miljöpris för år 2009 med motiveringen:

Servicestaden Sverige AB har utvecklat en rengöringsmetod där man med hjälp av s.k. ultrarent vatten kan rengöra bl.a. oljeförorenade transformatorer och oljefånggropar i ställverk. Metoden, som fungerar helt utan kemikalier, har prövats av ett flertal energiföretag med gott resultat.

Servicestaden Sverige AB har genom sin utveckling av rengörings­metoden gett ett värdefullt bidrag till en mer miljöanpassad under­hållshantering i ställverken.

Bakgrund

Ultrarent vatten är vanligt kallt kranvatten som filtrerats så att biprodukter som kalk, salter, mineraler, tungmetaller och partiklar tagits bort. Detta rena och avgasade vatten löser effektivt olja, fett och smuts. Med Servicestadens rengöringsmetod filtreras också det smutsvatten som uppkommer på plats, genom en specialbehandlad bark. Barken suger upp föroreningarna och det renade vattnet kan släppas ut i närmiljön. Den mättade oljebarken förbränns på ett godkänt sätt i fjärrvärmeanläggningar.

Servicestaden Sverige AB har själva av eget intresse och miljöengagemang drivit utvecklingen av metoden, trots att filterleverantörer och kunniga inom kemi och fysik inledningsvis varit skeptiska. Utvecklingsarbetet har fortsatt, och sker även framöver, genom olika projekt i samarbete med energibranschen. Med stöd av forskningsprogrammet ProEnviro arbetar företaget sedan år 2008 tillsammans med forskare på Linköpings universitet för att utveckla metoden för användning vid maskindelstvätt inom verkstadsindustrin.

Petra Hammarstedt, VD för Servicestaden AB Petra Hammarstedt, VD för Servicestaden AB, vid utrustning för rengöring med ultrarent vatten