Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

ProEnviro satsar 13 miljoner på fyra miljöprojekt

Forskningsprogrammet ProEnviros styrelse har beslutat att finansiera fyra projekt med inriktning mot miljöanpassad produktframtagning. De första projekten beräknas kunna starta i februari 2008.

De fyra företag som nu beviljats finansiering är:

Impact Coatings AB i Linköping, som samarbetar med Uppsala Universitet och SP. Impact Coatings har beviljats sex miljoner under två år och ska ta fram en ny beläggning för bipolära plåtar i bränsleceller samt en ny tillverkningsprocess för lågkostnadsbränsleceller för bilar. Sverige skall bli ledande på produktion av denna typ av bränsleceller.
Projektledare: Henrik Ljungcrantz, tfn: 013-10 37 80, e-post: henrik@impactcoatings.se

Götaverken Miljö AB i Göteborg beviljas knappt två miljoner under två år. I samarbete med Chalmers tekniska högskola och SP ska GMAB ta fram en ny teknologi för att minska dioxinbildningen med tio gånger och halvera pannkorrosionen vid avfallsförbränning. Detta skall uppnås genom att recirkulera svavel som avskiljs i rökgasreningen. En demonstrationsanläggning i fullskala skall byggas.
Projektledare: Sven Andersson, tfn: 031-50 19 81, e-post: sven.andersson@gmab.se

HJ Mek i Eslöv AB i Eslöv beviljas drygt två miljoner under två år. I samarbete med forskare från Lunds universitet vill man ta fram en generell teknikplattform för induktionsuppvärmning som enkelt kan anpassas till olika applikationer. Projektet omfattar forskning inom flera olika delar av produktframtagningscykeln och skall resultera i en fullskalig demonstrator i form av en generell induktiv värmeplattform.
Projektledare: Lars-Olof Jönsson, tfn: 0413-16 008, e-post: larsolof.jonsson@hjmek.se

Servicestaden Sverige AB i Linköping, som samarbetar med Linköpings Universitet. Servicestaden har beviljats drygt tre miljoner under två år och ska ta fram en testanläggning för rengörning av maskindelar med ultrarent vatten. Målet är att reducera användandet av kemikalier och energi inom industrin. Forskningen fokuseras på ultrarent vattens egenskaper som rengöringsvätska och de mekanismer som är verksamma.
Projektledare: Petra Hammarstedt, tfn: 013-13 00 41, e-post: petra@servicestaden.se

Det kom in sammanlagt 14 ansökningar från små och medelstora företag efter ProEnviros andra utlysning. Ansökningarna har bedömts såväl av ett vetenskapligt som ett industriellt råd. Vetenskaplig höjd och nytänkande har varit viktiga kriterier vid den vetenskapliga bedömningen, och vad gäller den strategiska och affärsmässiga bedömningen har förbättrade miljöprestanda och industriell relevans stått i fokus. Alla projekt bygger på samarbete mellan industri och högskola.

För närmare upplysningar

Lars Frenning, programdirektör för ProEnviro
Telefon: 08-505 816 79
lars.frenning@proenviro.se

Programmet ProEnviro är en satsning på innovativa forskningsidéer för miljöanpassad produktframtagning och stärkt konkurrenskraft hos små och medelstora företag. Bakom satsningen står Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra och Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF. ProEnviro omfattar totalt 60 miljoner kronor och pågår till och med 2009.