Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Programvaruintensiva system lockade 56

56 forskargrupper har ansökt om medel för att bygga komplexa IT-system, så kallade programvaruintensiva system. SSF kommer att fördela bidrag om upp till 240 miljoner kronor till projekt som inriktas på ett nytt arbetssätt.

Bidragen från Stiftelsen för Strategisk Forskning kommer att ligga i intervallet två till sju miljoner kronor per år. SSF har prioriterat fem forskningsområden i satsningen. Det gäller till exempel inbyggda system, där datorsystem är integrerade i andra produkter som bilar eller mobiltelefoner. Forskningsområdet radio handlar om hur radiovågor kan användas för överföring av information för till exempel mobilt bredband. Det finns ansökningar inom alla de fem prioriterade områdena.

Nytt arbetssätt

Vilka som får bidrag kommer att avgöras genom styrelsebeslut i december. Satsningen är fokuserad på en ny arbetsmetod.

– Det här arbetssättet kan vara lite nytt för en del akademiker. En tanke med det är att locka fler forskare att samverka med industrin eller samhället i övrigt. Det kan kanske också innebära att systemforskningen kommer närmare tillämpningarna, säger Olof Lindgren, forskningssekreterare på Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Resultera i en demonstrator

Arbetssättet bygger på en tvärdisciplinär sammansättning av forskargruppen där systemorienterad forskning eller kompetens kombineras med inomdisciplinär forskning, till exempel för att utveckla en viss metodik. Systemorienterad forskning representeras till exempel av systemteknik eller programvaruteknik medan metodforskningen kan tillföra aspekter som användarvänlighet, tillförlitlighet och säkerhet. Alla projekt ska dessutom resultera i en så kallad demonstrator.

– Demonstratorn kan vara ett virtuellt verktyg som gör det lättare att ta fram kommande versioner av en systemprogramvara eller som till exempel hanterar viss funktionalitet. Den kan också innebära att man driftsätter en del av ett större system och visar att man lyckats med sin implementering, säger Olof Lindgren.