Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Projektredovisning – programvaruintensiva system

Zebo Peng forskar om programvara i fordon.

Zebo Peng forskar om programvara i fordon. Ana Rusu längst till vänster.

I början på maj presenterade tre avslutade projekt inom Programvaruintensiva system sina erfarenheter och forskningsresultat.

Först ut var Professor Zebo Peng vid Linköpings universitet med projektet Feltoleranta och säkra inbyggda system i fordon.  Fordon utrustas med allt mer mjukvara. Utvecklingen har pågått under ett flertal år, det nya nu är att programvaran blir integrerad i olika nätverk. Zebo Pengs projekt har fokuserat på att utveckla kostnadseffektiva, feltoleranta och säkra tillämpningar för moderna system i fordon. Det kan handla om fordon-fordonkommunikation, GPS-positionering och mjukvara för styrning och kontroll av fordon och förarstöd. Ett problem som man studerat och jobbat extra mycket med är de transienta fel som har sin grund i olika typer av elektromagnetiska störningar, höga klockfrekvenser och höga temperaturer. Volvo och Semcon har varit viktiga industriella partners i projektet.

In på bara skinnet

Tekniken kryper allt närmare kroppen, och här är det extra viktigt att tidigt låta användare testa produkter och appar, menade professor Kristina Höök, Mobile Life, KTH. Hennes projekt handlade om att designa smidiga system.

– Det är jätteviktigt att experimentera, och att tidigt låta tänkbara slutanvändare testa nya produktidéer. Dels för att man inte riktigt kan veta hur användarna kommer att ta till sig en ny typ av produkt och dels för att det är svårt få fram robusta och tillförlitliga sensorer, mjukvara och hårdvara. Små tidsfel kan också göra att känslan går förlorad, därför är noggrannhet i detaljerna viktig, sade Kristina Höök.

Kristina Höök berättar om sitt projekt.

Kristina Höök berättar om sitt projekt.

Ett experiment gjordes på Liljevalchs vårutställning 2010 där användarna kunde kommunicera sina upplevelser av konstverken via trådlös radio. Annars tror Kristina Höök att sport och hälsa kan bli ett stort område för fysiska sensorer och appar. Många är intresserade och beredda att betala en slant för att få adekvat återkoppling som hjälper dem att förbättra sin skidåkning, golfsving eller vad det nu är. Ytterligare ett stort område är träning och rehabilitering av äldre och skadade.

Välj rätt väg

Köer och trafikstockning är ett stort problem i många städer som påverkar miljö, ekonomi och livskvalitet negativt. Genom att utveckla intelligentare system för trafikövervakning och dirigering som bygger på smarta mobiler och 3G/4G mobilt nätverk, kan man förbättra situationen. I professor Ana Rusus projekt Realtidstrafikledningssystem användning av SDR Teknologi på KTH har man fokuserat på innovativa metoder, algoritmer och verktyg som behövs för ett intelligent trafiksystem som utnyttjar smarta mobiler.

En viktig aspekt är hur förarnas integritet ska skyddas. Förarna måste garanteras anonymitet; det är fordonets position som är intressant som indata. Med spårning via 3G/4G kan trafikflödena kartläggas. De förare som är anslutna får i sin tur en bild i sin mobiltelefon som visar trafikflödet just nu. Röda gator är hårt trafikerade, i de gröna flyter trafiken fint, i orangea områden mitt emellan. Med den kunskapen får föraren ett bättre underlag för att välja väg.

Eva Regårdh