Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Rambidrag blir Synergibidrag

Den bidragsform som tidigare benämnts Rambidrag kommer i fortsättningen att istället kallas för Synergibidrag.

Namnbytet är en följd av den strategiprocess som stiftelsen genomför och görs för att förenkla och förtydliga bidragets innehåll samt för att skapa enlighet med andra finansiärer. Det europeiska forskningsrådet ERC använder sig också av Syngergy grants.

Bidragsformen Synergibidrag kännetecknas, precis som Rambidragen, av att ett antal forskare samverkar för att lösa ett viktigt forskningsproblem. Forskarna kommer antingen från en stor forskargrupp eller från ett fåtal oberoende forskargrupper, samlokaliserade eller vid olika högskolor eller institut. Två till fyra personer söker gemensamt om bidrag och en av forskarna är huvudsökande med ansvar att samordna den vetenskapliga verksamheten inom projektet.

Ett Synergibidrag kommer, liksom tidigare Rambidrag, att ge forskaren en finansiell ram, och det finns sedan utrymme för bidragsmottagaren att definiera en budget inom ramen.