Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Många ansökningar till utlysningen Instrument, teknik och metodutveckling

Ovanligt många ansökte till utlysningen SSF – Projekt för instrument, teknik och metodutveckling. 342 ansökningar hade kommit in vid stängning den 21 mars.

Ansökningarna har en stor spridning av ämnen och kommer från hela landet. Flest ansökningar kommer från Umeås universitet, Lunds universitet och från Kungliga tekniska högskolan.

Nu kommer den av SSF utsedda utvärderingskommittén att påbörja en första prioritering som beräknas vara klar i maj 2018.  De sökande som inte går vidare därifrån kommer att informeras om detta senast i slutet av juni 2018. 

Slutgiltigt beslut om vilka som får bidragen planeras till senast i oktober 2018.

Tack vare det stora söktrycket blir konkurrensen hård och SSF förutser en godkännandegrad på ca 10-15%.

För mer information, kontakta ansvarig forskningssekreterare Mattias Lundberg på tel.: +46 8 505 81 678, e-mail: mattias.lundberg@strategiska.se