Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Resultat från ProVikings och ProEnviros projekt presenterades i Nacka

Under Provikings och ProEnviros Resultatdag i Nacka i oktober visade forskare från de SSF- och Mistra-stödda programmen upp resultat från sina spännande projekt.

Resultatdagen inleddes med mycket korta aptitretare där allt från krossade solceller till goda och vackra grönsaker presenterades. Därefter hade deltagarna möjlighet att besöka projektens olika montrar för att få veta mer.

– På Resultatdagarna försöker vi på ett spännande sätt visa hur forskningen kommer till direkt nytta i olika svenska företag. De ger också deltagarna i projekten möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra, säger Lars Frenning, programdirektör för ProViking och ProEnviro.

ProViking är ett helt SSF-finansierat program med 23 industrinära projekt medan ProEnviro är ett samarbete mellan SSF och Mistra för 13 miljöinriktade projekt för små och medelstora företag. Mer om ProViking och ProEnviro och de projekt som ingår finns att läsa på programmens respektive hemsidor: www.proviking.se och www.proenviro.se

Här nedan är korta beskrivningar av vad tre av projekten visade upp på resultatdagen.

LightM – forskning för effektivare odling i växthus

I LightMs (Light Matters) monter visade forskarna upp ett smart ljussystem för odling av växter där ljuset har en avgörande betydelse.

Tessa Pocock Tessa Pocock

LightMs smarta ljussystem handlar om att öka tillväxten för plantor i växthus. Ljussystemet innefattar sensorer som är uppkopplade till ett kontrollsystem där ljuskällan regleras efter plantornas behov. Sensorerna känner av plantans tillväxt och därmed om den får för mycket eller för lite ljus. På så vis så sparar man även in på energin eftersom lamporna inte är tända i onödan. I LightMs ljussystem är ljuskällan baserad på High Brightness Light Emmitting Dioder (HB-LED). Dessa lampor är mer energieffektiva än de högtryckslampor som används idag och ger till skillnad från dessa ljus av våglängder som växterna kan absorbera. Genom att använda LightM kan man spara in åtminstone 50 procent av den energi som förbrukas i dagens växthus. På så sätt kan svenska odlare spara pengar och få bättre möjligheter att odla närproducerade grödor året om till konkurrenskraftiga priser. Företaget bakom LightM är Heliospectra i Borås.

AutoDisaA – automatiserad återvinning av LCD-skärmar

Skrotandet av LCD-skärmar ökar snabbt. Forskare inom AutoDisA beskrev en automatiserad process som kostnadseffektivt återvinner stora delar av dessa bildskärmar.

Drygt 2 miljoner LCD-skärmar kastas varje år. Idag skickas dessa skärmar för förbränning av miljöfarligt avfall, något som både är dyrt och inte är att föredra ur miljösynpunkt. I projektet AutoDisA tar man istället fram en automatiserad metod för att montera ner dessa bildskärmar, och ta till vara dess komponenter. LCD-skärmarna innehåller många värdefulla metaller och genom den nya tekniken kan man bevara en del av värdet i skärmen och förädla det till nya produkter.

Johan FelixEn sönderplockad LCD-skärm i armarna på Johan Felix, som kunde visa upp alla de komponenter man kan få ut ur en kasserad LCD-skärm.
SulphurR – renare och effektivare elproduktion

I SulphurRs monter visade forskarna hur tekniken för förbränning av avfall kan utvecklas och bli både renare och mer effektiv.

Forskarna från SulphurR arbetar med att utveckla en ny teknik som kan öka elproduktionen genom förbränning, samtidigt som man minskar korrosionen av pannan och minskar dioxinbildningen. Istället för att tillsätta svavel i förbränningsprocessen vill forskarna ta fram en teknik som använder det naturliga svavelinnehållet i bränslet flera gånger. Således blir det möjligt att utvinna mer elenergi samtidigt som korrosionen och dioxinhalterna minskar. Genom att integrera SulphurR i rökgasreningssystemen ökas hållbarheten av dessa, vilket leder till minskade kostnader i och med att systemen inte behöver bytas ut.

Sven Andersson och Erik LarssonSven Andersson och Erik Larsson visade upp skillnaden i slitage i rören i rökgassystemen med och utan SulphuRs teknik.

Foto: Fredrik Perlskog