Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Rör på dig! Välkommen till seminariet om intersektoriell rörlighet

Vill du veta mer om nyttan med att röra sig mellan institut, akademi, offentlig sektor och industri – och/eller doktorera på ett annorlunda sätt? Att ständigt utveckla Sverige som kunskapsnation är en angelägen uppgift för samhällets aktörer. SSF drar sitt strå till stacken och som forskningsfinansiär har vi identifierat rörlighet mellan olika sektorer, så kallad intersektoriell rörlighet, som ett sätt att stärka kompetensutveckling. Det är främst tre program inom SSF som ger denna möjlighet: Strategisk mobilitet, Industridoktorand samt Forskningsinstitutsdoktorand.

Tid: 12 november kl 10:30-18:30

Plats: Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, 4 tr, Stockholm

 

För att diskutera hur vi kan uppmuntra rörlighet bjuder SSF in till ett seminarium mellan industridoktorander, institutsdoktorander, personer inom programmet strategisk mobilitet, handledare inom akademi, industri och institut samt övriga intressenter.

I samband med seminariet, som också sammanfaller med att SSF fyller 25 år, presenterar konsultföretaget Technopolis en utvärdering av nyttan med programmen. 

Seminartiet innehåller också en interaktiv workshop, av typ ”World Café”; ett strukturerat koncept för rundabordssamtal med en app som sammanställer och presenterar svaren på  frågeställningarna.

Hela programmet hålls på svenska.

PROGRAM:

10.30. -11.00: Kaffe runt poster och registrering

Poster från:

Malin Källsten, Recipharm OnTarget Chemestry AB/Uppsala universitet – SSF industridoktorand

Julia Adelöf, AstraZeneca AB/Göteborgs Universitet – SSF industridoktorand

Michael Fokine, KTH till Northlab Photonics AB – SSF Strategisk Mobilitet

Kristoffer Andersson, Chalmers till Ericsson AB – SSF Strategisk Mobilitet

 

11.00-11.15:  Moderatorer Mia Phillipson, UU/Sveriges Unga Akademi samt Helena Bornholm, Vetenskapsrådet, inleder tillsammans med SSF VD Lars Hultman.

11.15-11.40: Göran Melin, Technopolis. Presentation av studien ”Analys av intersektoriell rörlighet”.

11.40-12.00: Julia Adelöf, AstraZeneca AB/Göteborgs Universitet – SSF industridoktorand

12.00-12.15: Frågor och diskussion

12.15-13.30: Lunch kring posters

13.30 – 14.00: Erik Hagersten, Uppsala Universitet till Oracle Svenska AB – SSF Strategisk Mobilitet

14.15-15.40: World Café

15.40-16.00: Kaffe runt posters

16.05-16.35: World Café

16.35-17.00: Paneldebatt –  Christel Bergström, UU, Helena Malmqvist, Jernkontoret, Lars Hultman, SSF, Amanda Bengtsson Jallow , Technopolis, Julia Adelöf, AstraZeneca AB, Erik Hagersten, Uppsala Universitet

17.00-18.30: Mingel kring posters

Anmäl dig här!