Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Rösta på bästa ”Musikjakt”

För sjätte året i rad finansierar SSF Forskarhjälpen som drivs av Nobelmuseet. Målet med Forskarhjälpen är att skolelever ska få möjlighet att prova på riktig forskning. Eleverna får en djupare förståelse för vad ett forskningsprojekt kan innebära och forskarna får samtidigt hjälp med sin forskning. Förhoppningen är att de tillsammans kan bidra med en liten, men betydelsefull, pusselbit i ett större forskningsprojekt.

I årets forskarhjälp, som har namnet ”Musikjakten”, får högstadieelever och lärare hjälpa till att generera musik med hjälp av programvara byggd på evolutionära algoritmer. Syftet är att hjälpa forskarna att åskådliggöra hur kreativa processer fungerar. I förlängningen påverkar detta hur framtida teknik kan komma att förbättras och utvecklas inom forskningsfältet människa-datorinteraktion.

Musikjakten genomförs i samarbete med forskarna Palle Dahlstedt, tonsättare och docent i datorstödd kreativitet vid Institutionen för tillämpad IT på Göteborgs universitet och Chalmers, samt Peter Ljungstrand, studioledare för Interactive Institute Swedish ICT. Forskningen är tvärvetenskaplig och handlar om tillämpad informationsteknologi, elektronisk musik och kreativitet, samt om hur människor använder sig av ny teknik och utvecklingen av nya interaktionsformer mellan människa-dator. 

Musikjakten startade i början av maj och ca 25 klasser har deltagit i projektet. Projektet avslutas med en postertävling där allmänheten har möjlighet att rösta fram den bästa vetenskapliga postern. 

Ta möjligheten att rösta på din favorit och se vad elverna åstadkommit!

Rösta på Musikjakten här!