Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Så fördelade sig ansökningarna till utlysningen ARC

Den 21 januari stängde utlysningen SSF-ARC, SSF Agenda 2030 Research Centers on Future Advanced Technology for Sustainability. 31 ansökningar har kommit in. 

Avsikten med utlysningen är att koppla forskning mot FN:s Agenda 2030-mål och ge bidrag till att lösa några av de utmaningar mänskligheten står inför.

Ansökningarna fördelade sig på de fyra sökbara områden enligt följande:

Område Antal ansökningar
Nästa generations antibiotika och att förebygga pandemier 17
Växtbiologi, inklusive GMO och CRISPR/Cas9 6
Framtida kärnkraft 4
Väte- och bränsleceller 4

Fördelat på olika universitet kommer ansökningarna ifrån:

Lärosäte Antal ansökningar
Umeå universitet 5
Uppsala universitet 5
Sveriges Lantbruksuniversitet 5
Lunds universitet 5
Kungliga Tekniska Högskolan 4
Chalmers 2
Karolinska Institutet

2

Stockholms universitet 2
Göteborgs universitet 1

Beslut om vilka projekt som får bidrag tas i juni 2020. Projektstart planeras till augusti 2020.