Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Så många sökte FFL-8

När utlysningen till Framtidens Forskningsledare stängde den 16 augusti hade 193 ansökningar kommit in. Av dessa kommer 16 forskare att väljas ut ( se https://strategiska.se/utlysningar/process-fran-ansokan-till-bidrag/ ). Deltagarna får under en femårsperiod ett bidrag på 15 miljoner kronor vardera och får samtidigt en gedigen ledarskapsutbildning.

Så här fördelades ansökningarna:

  • Flest ansökningar inkom från KI/KTH/UU/GU/LU
  • Ungefär hälften av ansökningarna kom från Life Science- och Bioengineering-området (dvs något lägre andel än tidigare)  
  • 37% av de sökande var kvinnor (fler än tidigare)

Beslut om tilldelning tas i juni 2022, med tidigaste projektstart i augusti 2022.