Hoppa till innehåll
EN In english
Publicerad

Så många sökte strategisk mobilitet!

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, satsar 10 miljoner kronor på utlysningen Strategisk mobilitet. Bidragen ska finansierar lönekostnaden för personer som under en period vill röra sig mellan industri/näringsliv/myndighet/sjukhus och akademi/forskningsinstitut. 

Sista datum för ansökan om strategisk mobilitet var den 6 september.  30 ansökningar kom in varav 17 sökande vill röra sig från akademin till näringsliv och tio av de sökande tvärtom. Tre vill röra sig i någon annan riktning (sjukhus/myndighet -> universitet).

Fördelningen på ansökningarna mellan SSF:s prioriterade områden är:

  • Computational Sciences and Applied Math: 2
  •  ICTS: 9
  • Bioengineering: 4
  • Life Sciences: 6
  • Materials Science: 9

Könsfördelningen bland de sökande var 22 män och 8 kvinnor.

Beslut om vilka som får bidraget planeras till mitten av december 2022, med tidigast projektstart 1 januari 2023.